Archiwum dnia: 17 listopada 2019

III KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Mój dom, moje miasto(wieś) – moja Mała Ojczyzna”.

Organizator:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Koordynator konkursu: Ewa Suchecka – tel. 604 563 821

Uczestnicy konkursu:
Dzieci przedszkolne

Cele konkursu:
– zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
– dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,
– kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego,
– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

Karta zgłoszenia na konkurs

OFERTA Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na rok szkolny 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jednocześnie informujemy, że może ona jeszcze ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia.

Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres (druk zgłoszeniowy w załączeniu).

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

 sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24

e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl

www.pore-jawor.pl

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO a autyzm, afazja, dysleksja

Zapraszamy zainteresowanych logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających powiatu jaworskiego na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Nowy rok szkolny chcemy rozpocząć od przybliżenia problematyki Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (ADP) u dzieci.

Temat: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
a autyzm, afazja, dysleksja

Spotkanie odbędzie się dnia 16.10.2019 r. godz. 9.30

Osoba prowadząca: Julia Pyttel – logopeda dyplomowany ze specjalnością neurologopedia, surdologopedia, terapeuta integracji sensorycznej.

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Realizując podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Jaworze oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na warsztaty edukacyjno-metodyczne :

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Moderator, edukator: Mariusz Jędrzejko

Trenerzy: Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski, Leszek Roszczenko, Maciej Szczodrowski, Tomasz Kozłowski, Marcin Bednarczyk (zajęcia realizuje moderator i 1-2 trenerów).

Termin: 9 października 2019 r. godz. 14.30 – 17.30 Miejsce: AULA Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

SPOTKANIE PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów na spotkanie w ramach SWS, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Przebieg spotkania:
1. Podsumowanie pracy psychologa, pedagoga szkolnego:
– współpraca wychowawcy, nauczycieli przedmiotu i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole,
– refleksje nt. pracy z dzieckiem,
– współpraca z rodziną.
2. Informacje nt. pozyskiwania środków na doskonalenie zawodowe z KFS – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
3. Studia Podyplomowe (nowe kierunki) – PWSZ – Legnica
4. Sprawy rożne, pytania od grupy, indywidualne konsultacje, wnioski.
5. Propozycje szkoleń na rok 2019/2020 (mile widziane w formie elektronicznej)

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24
adres e-mail PORE

SPOTKANIE LOGOPEDÓW

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych logopedów powiatu jaworskiego na kolejne i ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Spotkanie odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna).

Program spotkania:
1. WDN – „Mutyzm i tiki”. Osoba prowadząca – Marta Pieniążek-Walaszek – logopeda.
2. Omówienie tematyki spotkań na rok szkolny 2019/2020.

Swój udział prosimy zgłaszać w sekretariacie PORE Jawor lub telefonicznie (76) 729 19 24; możliwość zgłoszenia SMS: 880 115 809

Koordynator: M. Rodziewicz-Sośnicka

Niezwykle emocjonująca okazała się organizowana już po raz czwarty przez Bibliotekę Pedagogiczną – Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz nauczycieli bibliotekarzy szkolnych IV Powiatowa Gra Czytelnicza. Wzięło w niej udział 17 drużyn szkolnych z terenu powiatu jaworskiego.

Gra odbywała się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkół podstawowych, 7-8 SP i ostatni rocznik gimnazjum oraz szkoły średnie. Trzyosobowe drużyny musiały wcześniej przeczytać wyznaczone dla każdej kategorii książki („Percy Jackson”, „Igrzyska śmierci”, „Gra o tron”). Po wylosowaniu map wyruszyły na trasy. W siedmiu punktach kontrolnych na terenie miasta uczestnicy musieli rozwiązać zadania dotyczące przeczytanych lektur. Dodatkowo drużyny musiały przygotować odpowiednie przebranie, wymyśleć okrzyk i opracować logo. Wszystkie zadania były punktowane.

Agnieszka Śmiłowska

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wspomagających (współorganizujących proces kształcenia) na spotkanie, które odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Przebieg spotkania:
1. Podsumowanie pracy nauczyciela wspomagającego:
– współpraca wychowawcy, nauczycieli przedmiotu i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole,
– refleksje nt. pracy z dzieckiem,
– współpraca z rodziną.
2. Informacje nt. pozyskiwania środków na doskonalenie zawodowe z KFS – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
3. Studia Podyplomowe (nowe kierunki)- PWSZ -Legnica
4. Sprawy rożne, pytania od grupy, indywidualne konsultacje z prowadzącymi szkolenie, wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl