SPOTKANIE PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów na spotkanie w ramach SWS, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. o godz. 9.30 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Przebieg spotkania:
1. Podsumowanie pracy psychologa, pedagoga szkolnego:
– współpraca wychowawcy, nauczycieli przedmiotu i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole,
– refleksje nt. pracy z dzieckiem,
– współpraca z rodziną.
2. Informacje nt. pozyskiwania środków na doskonalenie zawodowe z KFS – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
3. Studia Podyplomowe (nowe kierunki) – PWSZ – Legnica
4. Sprawy rożne, pytania od grupy, indywidualne konsultacje, wnioski.
5. Propozycje szkoleń na rok 2019/2020 (mile widziane w formie elektronicznej)

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24
adres e-mail PORE