PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Realizując podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Jaworze oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na warsztaty edukacyjno-metodyczne :

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Moderator, edukator: Mariusz Jędrzejko

Trenerzy: Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski, Leszek Roszczenko, Maciej Szczodrowski, Tomasz Kozłowski, Marcin Bednarczyk (zajęcia realizuje moderator i 1-2 trenerów).

Termin: 9 października 2019 r. godz. 14.30 – 17.30 Miejsce: AULA Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.