Biblioteka – oferta

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Oferuje :

 • ponad 40 tys. książek z różnych dziedzin,
 • ponad 50 tytułów czasopism,
 • filmy edukacyjne
 • programy nauczania


Zaprasza :

 • nauczycieli i wychowawców wszystkich placówek oświatowych,
 • studentów,
 • uczniów szkół średnich i gimnazjalnych,
 • osoby kształcące i doskonalące się zawodowo.Biblioteka :

 • opracowuje i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem,
 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną,
 • udziela pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
 • organizuje i prowadzi różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej.INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 • do dyspozycji użytkowników są cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanerem i drukarką,
 • Centrum jest ogólnie dostępne a korzystanie z niego bezpłatne.KATALOGI I BAZY ON-LINE

 • są to wspólne bazy i katalogi dolnośląskich bibliotek pedagogicznych
 • dostępne są na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
 • są to :
  – EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
  – Baza artykułów w wersji cyfrowej
  – DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
  – Katalog Centralny sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych
  – Katalog książek
  – Katalog tytułów czasopism
  – Katalog dokumentów elektronicznych
  – Katalog filmów
  – Książki w wersji cyfrowej
  – Katalogi lokalne
  – Książki w wersji cyfrowej