Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Propozycje na rok  akademicki  2019/20

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze od sierpnia podjął współpracę z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową im. Witelona w Legnicy, co zaowocowało rozszerzeniem oferty o studia podyplomowe. Proponowana przez nas oferta studiów podyplomowych sprofilowana jest obecnie w kierunku dyscyplin pedagogicznych. Programy studiów stanowią wzorcowy przykład dostosowania założeń edukacyjnych do międzynarodowych standardów edukacji.

Uruchamiane kierunki studiów podyplomowych prowadzone będą na terenie naszego Ośrodka i PWSZ w Legnicy

Proponowane kierunki studiów podyplomowych