Biblioteka – poradnik

Poradnik Interesanta Biblioteki Pedagogicznej

Przy zapisie należy przedłożyć:

 • nauczyciele – dowód osobisty oraz legitymację służbową,
 • studenci i słuchacze szkół pomaturalnych – dowód osobisty oraz indeks, w którym umieszcza się pieczątkę: „książki wypożyczono”,
 • uczniowie szkół średnich – dowód osobisty lub legitymację szkolną,
 • inne osoby – dowód osobisty.

Czytelnicy mogą wypożyczać:

 • nauczyciele – do 4-ech książek na 1 miesiąc,
 • nauczyciele studiujący – do 10-ciu książek na 3 miesiące,
 • studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela i osoby związane z działalnością pedagogiczno-oświatową – do 4-ech książek na 1 miesiąc,
 • pozostali Czytelnicy – do 4-ech książek na 1 miesiąc.

Czytelnia

 • ze zbiorów Czytelni korzystają wszyscy zainteresowani,

Czytelnik ma obowiązek każdorazowo wpisać się do Księgi odwiedzin.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 • Centrum jest ogólnie dostępne,
 • korzystanie z niego jest bezpłatne.

Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze