III KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Mój dom, moje miasto(wieś) – moja Mała Ojczyzna”.

Organizator:
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Koordynator konkursu: Ewa Suchecka – tel. 604 563 821

Uczestnicy konkursu:
Dzieci przedszkolne

Cele konkursu:
– zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci,
– kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
– dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,
– kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, historycznego i regionalnego,
– wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

Karta zgłoszenia na konkurs