O nas

POWIATOWY OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI w JAWORZE
JEST ZESPOŁEM SKŁADAJĄCYM SIĘ Z:

1. Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodyczno – Programowego w Jaworze, w skład którego wchodzi Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej,

2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze

Terenem działania PORE jest powiat jaworski obejmujący następujące gminy: Jawor, Bolków, Paszowice, Mściwojów, Męcinka, Wądroże Wielkie.

PORE realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,

w szczególności:

  • organizowanie i prowadzenie doradztwa i doskonalenia nauczycieli,
  • prowadzenie biblioteki pedagogicznej,
  • organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
  • organizowanie i prowadzenie preorientacji zawodowej.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA I PRZYJMOWANIA SPRAW


Dyrektor PORE w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godziny 14:00 do 15:00.

Pracownicy zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym PORE w Jaworze.

„Ludzie nie tylko potrzebują pomocy,
co wiary, że taką pomoc mogą uzyskać”
Epikur