CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO a autyzm, afazja, dysleksja

Zapraszamy zainteresowanych logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających powiatu jaworskiego na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Nowy rok szkolny chcemy rozpocząć od przybliżenia problematyki Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (ADP) u dzieci.

Temat: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
a autyzm, afazja, dysleksja

Spotkanie odbędzie się dnia 16.10.2019 r. godz. 9.30

Osoba prowadząca: Julia Pyttel – logopeda dyplomowany ze specjalnością neurologopedia, surdologopedia, terapeuta integracji sensorycznej.