Archiwum miesiąca: grudzień 2019

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016–2020 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze złożyła w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie i w 2019 r. otrzymała środki w kwocie 5 750,00 na zakup nowości wydawniczych.

Z tych środków zakupiono 155 nowych książek. Są to pozycje dotyczące różnych zagadnień z psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych. Poruszają one różnorodne aspekty psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, zaburzeń odżywiania, nerwic, depresji, uzależnienia od alkoholu,  wychowania w rodzinie, organizacji nauczania i szkolnictwa, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

W naszej ofercie znajdują się więc książki warte przeczytania, w szczególności przez osoby, które zainteresowane są zawodowo lub hobbystycznie wymienionymi zagadnieniami.

Mamy nadzieję, że dzięki  otrzymanemu wsparciu  udało nam się uatrakcyjnić księgozbiór naszej biblioteki oraz wzmocnić jej  potencjał.

Poniżej zamieszczamy wykaz nowości zakupionych z środków NPRC.

Zapraszamy również do zakładki NOWOŚCI.

„SŁYNNE MISIE” – konkurs plastyczny

Tematem tegorocznego konkursu są misie – te najbardziej ulubione i kochane – występujące na kartach literatury dziecięcej.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
  • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
  • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.

Uczestnicy

  • Prosimy dzieci o wykonanie prac plastycznych, których tematem będą postacie ulubionych misiów występujących na kartach literatury dziecięcej.
  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III
    ze wszystkich szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

KONFERENCJA „ŻYCIE NA NIEBIESKO-RAZEM ŁATWIEJ”

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze, nauczyciele SOSzW w Jaworze- Justyna Kaliszczak, Magda Dańczura i Magda Ambrożuk- Książek oraz Jaworski Ośrodek Kultury.

W konferencji udział wzięli: Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk, Wicestarosta Stanisław Laskowski, Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera, Naczelnik Wydziału Oświaty UM Jawor Wiesław Szymczyk, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa powiatowego Beata Janas a także Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Dorota Domińska- Werbel i Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury Joanna Piotrowicz-Dębicka.

Konferencja dotyczyła zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci: diagnozy, leczenia i terapii dziecka oraz różnych form oddziaływania i współpracy. 
Prelegentami konferencji byli dr Czesława Bigus- Hołubowicz, dr Aldona Molenda, dr Julia Pyttel oraz przedstawiciele jednostek edukacyjnych dzieci z autyzmem z terenu Jawora i powiatu jaworskiego.


Spotkanie uprzyjemnił koncert wokalny Pani Kseni Duszeńko.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, terapeutów, ludzi dobrej woli, rodziców i mieszkańców Jawora.