Poradnik interesanta

SPOSÓB ZAŁATWIANIA I PRZYJMOWANIA SPRAW

Dyrektor Centrum
– w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godz. 10.00 dp 11.00

Pracownicy
– zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postepowania administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym PORE w Jaworze.

Zgłoszenia
– wnioski w sprawie wydania orzeczenia lub opinii prosimy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 11, II piętro, codziennie od godz. 8.00 do 16.00

Wizyta
– nie wymaga skierowania od specjalisty i jest bezpłatna,
– wymagane jest złożenie w sekretaricie Poradni pisemnego wniosku o wydanie orzeczenie lub opinii.

Kolejność przyjęć
– o kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń,
– osoby z problemami wymagającymi szybkiej interwencji specjalisty przyjmowane są poza kolejnością.

Rodzice proszeni są do złożenia w sekretariacie Poradni:

I. W przypadku zgłoszenia dziecka na badanie:

1. Zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pobierz plik

2. Informacje o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu skierowanym do poradni psychologiczno-pedagogicznej (wypełnia nauczyciel j. polskiego, j. obceo i wychowawca)

Pobierz plik

3. Informacje o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce/zachowaniu.

Pobierz plik

4. Zgłoszenie o przeprowadzenie diagnozy w sprawie specyficznych trudności w nauce ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnazjalnej.

Pobierz plik

II. W przypadku wnioskowania o kształcenie specjalne:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

2. Zaświadczenia lekarskiego stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

3. Infromacje o uczniu wymagającym kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca).

Pobierz plik

4. Informacje o dziecku w wikeu przedszkolnym wmagająym kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, wczesnego wspomagania rozwoju dla Potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia nauczyciel).

Pobierz plik

5. Informacje o dziecku dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice).

Pobierz plik

III. W przypadku wnioskowania o nauczanie indywidualne:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

2. Zaświadczenia lekarskiego stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

3. Infromacje o uczniu wymagającym kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca).

Pobierz plik

4. Informacje o dziecku dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice).

Pobierz plik

IV. W przypadku wnioskowania o kontynuacje nauczania indywidualnego:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

2. Zaświadczenia lekarskiego stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

3. Informacje o dziecku wymagającym kontynuacji nauczania indywidualnego dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełniają rodzice).

Pobierz plik

4. Informacje o uczniu wymagającym kontynuacji indywidualnego nauczania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologizno-Pedagogicznej w Jaworze (wypełnia wychowawca).

Pobierz plik

V. W przypadku wnioskowania o wczesne wspomaganie:

1. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

2. Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia wymagającego wczesanego wspomagania dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik

3. Informacje o dziecku w wieku przedszkolnym w sprawie trudności wychowawczych i edukacyjnych dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze.

Pobierz plik