Zespoły orzekające – harmonogram posiedzeń

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

środa, godz. 9.00

Lp. Terminy
1. 13.09.2023
2. 25.10.2023
3. 22.11.2023
4. 13.12.2023
5. 17.01.2024
6. 21.02.2024
7. 20.03.2024
8. 17.04.2024
9. 15.05.2024
10. 12.06.2024
11. 26.06.2024
12. 10.07.2024
13. 21.08.2024