DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wspomagających (współorganizujących proces kształcenia) na spotkanie, które odbędzie się 5 czerwca 2019 r. o godz. 14.30 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Przebieg spotkania:
1. Podsumowanie pracy nauczyciela wspomagającego:
– współpraca wychowawcy, nauczycieli przedmiotu i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole,
– refleksje nt. pracy z dzieckiem,
– współpraca z rodziną.
2. Informacje nt. pozyskiwania środków na doskonalenie zawodowe z KFS – Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.
3. Studia Podyplomowe (nowe kierunki)- PWSZ -Legnica
4. Sprawy rożne, pytania od grupy, indywidualne konsultacje z prowadzącymi szkolenie, wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl