Poradnia – druki do pobrania

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

2. Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu skierowanym do poradni psychologiczno-pedagogicznej (wypełnia nauczyciel j. polskiego i j. obcego, wychowawca)

Pobierz plik

3. Informacja o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce/zachowaniu

Pobierz plik

4. Zgłoszenie o przeprowadzenie diagnozy  w sprawie specyficznych trudności w nauce  ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnnazjalnej

Pobierz plik