Aktualności

DZIAŁAJ NIESZABLONOWO
nasze pomysły na ciekawe lekcje biblioteczne


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r. środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Działaj nieszablonowo - nasze pomysły na ciekawe lekcje biblioteczne i imprezy czytelnicze.
2. Sprawy różne.

Prowadący:
Małgorzata Kes

MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA O SMOKACH
Konkurs plastyczny


Serdecznie zapraszamy uczniów z klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Moja ulubiona książka o smokach".

Cele konkursu:
1. Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
2. Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
3. Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.

Prace konkursowe:
1. Prace wykonane w dowolnej technice (za wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych techniką komputerową), maksymalnie w formacie A3.
2. Prace powinny dotyczyć dowolnej książki w której występują smoki. Prosimy dzieci o zaprojektowanie i wykonanie okładki lub wykonanie ilustracji do ulubionej pozycji.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica lub opiekuna.


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Kto ty jesteś …?"


Dnia 23 listopada 2018 roku w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lata pt. "Kto ty jesteś …?", którym uczczono setną rocznicę odzyskania niepodległości. Koordynatorami konkursu były Dorota Domińska-Werbel (dyrektor PORE w Jaworze) i Ewa Suchecka (psycholog PORE w Jaworze). Ze względu na przypadającą setną rocznicę odzyskania niepodległości recytatorzy zaprezentowali utwory o charakterze patriotycznym. 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
vademecum nauczyciela : język polski


Zapraszam Państwa do udziału w szkoleniu nt.: "EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. Vademecum nauczyciela. Język polski", które odbędzie się 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 11.

Program szkolenia:
1. Istota zmian w nowej podstawie programowej.
2. Koncepcja egzaminu ósmoklasisty. struktura arkusza, zadania i kryteria oceniania.
3. Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z uczniem przed egzaminem ósmoklasisty.

Przewidziany czas spotkania: 2 godz.
Proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 27.11.2018 r.

Prowadzący:
Katarzyna Lewszyk - doradca metodyczny

MATEMATYKA INACZEJ

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu: "Matematyka inaczej"

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO:
- Nauczycieli pracujących z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

CEL SZKOLENIA:
- Przybliżenie metodyki pracy z dziećmi opartej na propozycjach L. Wygockiego
- Poznanie możliwości ukształtowania u dziecka umiejętności uczenia się, ze szczególnym odniesieniem do matematyki
- Przybliżenie technologii rozwoju dziecka w matematyce.
- Metodyka pracy w klasie na lekcjach matematyki.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
- Koszt szkolenia:100 zł (10 godz. dydaktycznych)
- Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
- Termin szkolenia: I zajęcia: 26 listopada 2018 r.(poniedziałek) godz. 15.00-18.30
- Termin II zajęć do uzgodnienia z grupą.
- Termin zgłoszenia: do 16 listopada 2018 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

PROWADZĄCY:
Dr Grażyna Maciak - doktor pedagogiki, wykładowca PWSZ im. Witelona w Legnicy - pedagogika wczesnoszkolna, nauczyciel dyplomowany.

 
CHCĘ BYĆ KIMŚ!
CZYLI JAK OSIĄGAĆ CELE W CZASACH, GDY WSZYSCY DOOKOŁA MAJĄ WYWALONE


Wspólnie z uczestnikami:
- odkryjemy, czy poczucie własnej wartości i świadomości kłóci się z przynależnością do grupy ?
- dowiemy się, czy pasja i zainteresowania to powód do wstydu?
- staniemy się zwycięzcami, bo życie nie ma ławki rezerwowej
- przekonamy się, że sukces to nie zadanie testowe
- poznamy sztukę wyznaczania i osiągania celów
- odkryjemy potęgę wytrwałości i cierpliwości
- przekonamy się, jak dostrzec w sobie siłę i piękno

Adresaci: uczniowie 7- 8 klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej
Prowadzący: Michał Zawadka
Data i miejsce: 3 grudnia 2018 r. godz. 9.00. - Aula PCKZiU w Jaworze
Koszt dla ucznia: 10 zł

Zgłoszenie chętnych klas do 15 listopada 2018r. tel. 76 7291924
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze

 
II KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału w konkursie recytatorskim w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt.
1. "Kim chciałbym zostać w przyszłości? Moje marzenia" GRUPA I (dz. młodsze 3,4-l.)
2. "Kto ty jesteś…?" GRUPA II (dz. starsze 5,6-l.)

Cele konkursu:
- zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
- dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,
- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci, w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości.


 
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do udziału w kursie nt: "Kierownik wycieczek szkolnych"

Cel:
wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi w zmienionej sytuacji prawnej

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych

Koszt kursu:
120 zł za osobę

Termin:
23 października 2018 r. (wtorek) od godz. 15.00
25 października 2018 r. (czwartek) od godz. 15.00

Prowadzący:
Jan Lewandowski - konsultant DODN w Legnicy

Miejsce:
PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna)

Termin zgłoszenia:
do 19 października 2018 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

Informacje nt. uregulowania opłaty zostaną przekazane po zebraniu grupy.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor PORE w Jaworze
Dorota Domińska-Werbel

 
"BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA"
Ogólnopolski Tygodzień Kariery


Informujemy, że już po raz X nasza placówka włącza się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Inicjatywa ta ma na celu rozpropagowanie preorientacji, orientacji oraz doradztwa zawodowego, by było powszechne, znane i rozumiane.

Tegoroczne hasło OTK brzmi: "Bądź architektem swojego szczęścia". Nawiązuje ono do konieczności poznania siebie, swoich zasobów, prób maksymalnego ich wykorzystania jednocześnie niosąc przekaz zauważania u siebie i u innych tych małych sukcesów, które jeśli nie są brane pod uwagę zaprzepaszczają szansę czucia się szczęśliwym człowiekiem.

Aby przybliżyć powyższą tematykę zapraszamy pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w forum dyskusyjnym, które odbędzie się 19.10.2018 r. godz. 9.00. w sali konferencyjnej PORE w Jaworze.

W programie:
9.00 - 10.00 prelekcja : "Zbuduj dobrą relację z uczniem" - prezentacja założeń tzw. "wychowania w szacunku " - M. Rodziewicz - pedagog, G. Lenkiewicz - Mrózek - psycholog
10.00 - 10.30 - dyskusja, pytania
10.30 - 11.00 - przerwa kawowa
11.00 - 12.45 - emisja filmu "Alfabet", reżyseria: Erwin Wogenhofer
12.45 - 13.30 - dyskusja nt. filmu

Udział w forum dyskusyjnym jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15.10.2018 r. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie lub mailem: sekretariat@pore-jawor.pl lub telefonicznie: 76 729 19 24.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Osoby odpowiedzialne:
Marta Rodziewicz - pedagog,
Gabriela Lenkiewicz-Mrózek - psycholog

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
POWIATU JAWORSKIEGO


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Rola wychowawcy i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole.
2. Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego?
3. Jaką dokumentację powinien prowadzić?
4. Propozycje szkoleń i zagadnień na rok 2018/ 2019 (najlepiej w formie elektronicznej na adres e - mail koordynatora: Ewa Suchecka).
5. Sprawy różne.
6. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
POWIATU JAWORSKIEGO


Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 10 października 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zadania nauczyciela wspomagającego.
2. Orzeczenia i opinie - wnioski i spostrzeżenia.
3. Formy wsparcia proponowane przez PORE w roku szkolnym 2018/2019.
4. Sprawy różne.

Przewidziany czas spotkania: 1,5 godz.

Z poważaniem
Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel

 
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 10 października 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
1. Plan pracy Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych na rok szkolny 2018/19.
2. Harmonogram prac dotyczących IV Powiatowej Gry Czytelniczej i konkursu plastycznego "Moja ulubiona książka".
3. Sprawy różne.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Małgorzata Kes

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wspomagających (współorganizujących proces kształcenia) na szkolenie, które odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 1500 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Program szkolenia:
1. Rola wychowawcy i nauczyciela wspomagająego w przedszkolu i w szkole.
2. Jakie sa obowiązki nauczyciela wspomagającego?
3. Jaką dokumentację powinien prowadzić?
4. Współpraca wychowawcy, nauczycieli przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego.
5. Jak poradzić sobie z własnymi emocjami w kontaktach z dzieckiem.
6. Współpraca z rodziną - na co zwrócić uwagę we współpracy z rodzicami dziecka.
7. Pytania od grupy, indywidualne konsultacje z prowadzącymi szkolenie.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE

Prowadzący :
Bogumiła Sokołowska - pedagog
Ewa Suchecka - psycholog

 
OFERTA
POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE
na rok szkolny 2018/2019


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jednocześnie informujemy, że może ona jeszcze ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl

 
CZAS NA TWÓRCZE DZIAŁANIE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu - warsztatach: "Czas na twórcze działanie" .

Za Tobą czas urlopu, wypoczynku, czasu wyjątkowego po całym roku pracy. Przed Tobą nowe wyzwania, niespodzianki, plany….Jak wyzwolić w sobie nowe siły, pomysły, odwagę? Jak być sobą i nie zatracić tego, co cenne, wyjątkowe, oryginalne? Twórczość przynosi spełnienie i proponowany warsztat pomoże Ci odpowiedzieć na powyższe pytania.

W PROGRAMIE:
- Różne metody pracy (choreoterapia-terapia tańcem, taniec kontemplacyjny, Life Art/Process, taniec integracyjny, praca z rekwizytem)
- Relaks z muzyką 
- Refleksja personalna

Czas warsztatu to wyjątkowa okazja, by poczuć się lepiej, pewniej, odważniej. Przyjdź, sama się przekonasz, że warto było.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
- Koszt szkolenia: 100 zł (8 godz. dydaktycznych)
- Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
- Termin szkolenia: 22 września 2018 r. (sobota) od godz. 10.00
- Termin zgłoszenia: do 18 września 2018 r. pod numerem telefonu 76 729 19 24 lub osobiście w sekretariacie PORE

PROWADZĄCY:
Regina Wolska - certyfikowany choreoterapeuta, nauczyciel akademicki. Autorka programów w zakresie terapii tańcem na studiach podyplomowych, członek zarz±du Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu, członek zespołu ds. standardów i certyfikacji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Stworzyła i prowadzi we Wrocławiu grupę rozwoju osobistego w ramach K3 (Krąg Kobiet Kreatywnych). Tajniki choreoterapii, psychoterapii tańcem poznawała u nauczycieli z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Japonii, Argentyny, Brazylii, Austrii, Hawajów, Hiszpanii. W czasie swoich podróży po świecie poznała tradycje i rytuały taneczne Maorysów, Indian, Afrykańczyków, Hindusów.
www.choreoterapia.pl


ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NA FINISZU!!!

1 września w godzinach porannych prace przy nowym lokum Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem przy ul. Zamkowej 5 ruszyły pełną parą. To efekt wielu akcji wolontariackich i charytatywnych prowadzonych przez Stowarzyszenie "Budujemy Mosty" i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze na terenie naszego miasta Jawora (np. "Niebieska Nadzieja", "Niebieski Ogród").

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty", które rozpoczęło swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2015 roku z inicjatywy 17 członków założycieli. Obecnie członków jest 25, (z Grupą Wsparcia - 39). Skupia rodziców dzieci dotkniętych Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz Mutyzmem Selektywnym, a także specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, lekarze), którzy udzielają dzieciom i rodzicom wszechstronnej fachowej pomocy. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie systematycznie raz w miesiącu odbywają się spotkania. Przy Stowarzyszeniu działa Grupa wsparcia dla rodziców a w tym roku szkolnym rusza właśnie Świetlica Terapeutyczna na ul. Zamkowej.

Liczba dzieci ciągle rośnie i ciągle czekamy na następne (jesteśmy lokalowo i finansowo na to gotowi) - mówią prezesi i członkowie Stowarzyszenia "Budujemy Mosty".

Lokalizacja świetlicy służy propagowaniu i przybliżeniu mieszkańcom Jawora problemu społecznego, jakim jest dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a przy okazji zintegruje nas ze środowiskiem i pozwoli dotrzeć do rodzin, które borykają się z tym problemem w samotności.

Serdeczne podziękowania kieruję do Wszystkich Darczyńców! Pragnię wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie wszystkich osób zaangażowanych w akcję: "Niebieska Nadzieja", "Niebieski Ogród" której byłam współorganizatorem wraz z: Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze, Stowarzyszeniu "Budujemy Mosty" (rodzice i członkowie) oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Jaworze, Bibliotece Miejskiej, właścicielom Kręgielni 13 - Joasi i Krzysztofowi, Policji, Straży Pożarnej i wszystkim, którzy w tak wielu akcjach nas wspierali. Pani Monice Furtak za nowe lokum - idealnie dostosowane do naszych działań terapeutycznych. Dziękuję za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń dotyczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - utworzenie ¦wietlicy Terapeutycznej w Jaworze. Życzę Państwu wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Dorota Domińska-Werbel
dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.

 
KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
w roku szkolnym 2018/2019


Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art.60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949), w zw. z art.307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze uwzględnia kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

DOJAZD DO PORE
zostanie ułatwiony


Dojazd do PORE w Jaworze zostanie ułatwiony.
Na ul. Piastowskiej niebawem powstanie rondo!
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Jaworze.


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:....

 
UWAGA CZYTELNICY !!!


Od 25 lipca do 17 sierpnia Biblioteka Pedagogiczna bedzie nieczynna.


ZMIANA GODZIN PRACY
Biblioteki Pedagogicznej


W okresie wakacji, tj. od 25 czerwca do 1 września Biblioteka Pedagogiczna bedzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1500.
W soboty biblioteka będzie nieczynna.


KONKURS PLASTYCZNY
JAWOR NA DWÓCH KÓŁKACH


Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie: "Ja i mój rower" na boisku Specjalnego OŚrodka Szkolno-Wychowawczego w sobotę od godz.12.00 do godz.14.00 w ramach happeningu "Jawor na rowerach".


PŁYWAJĄCE DZIECIAKI
MULTI SCHOOL


Pływające Dzieciaki - Multi School i Wytwórnia Radości oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają na warsztaty 2-6 lipca i 23-27 lipca od godziny 8.00 do 14.00 w PORE w Jaworze.

Rezerwacja 881 341 798.
 
KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do książek z serii "Przygody Neli - małej reporterki"


Konkurs plastyczny na ilustracje do książek z serii "Przygody Neli" został rozstrzygniętu.

Komisja przyznała:

1 miejsce pracy wykonanje przez Patryka Stadnika (kl. 3b, SP w Męcince, opiekun Iwona Pawelec)
2 miejsce pracy wykonanej przez Maję Ondekowską (kl. 3, SP w Snowidzy, opiekun A. Brzyk)
3 miejsce pracy wykonanej przez Julię Jarochę (kl. 1, SP w Męcince, opiekun Lucyna Ziętek).


LOGIKA W MATEMATYCE
- powiatowy konkurs matematyczny gimnazjalistów


W czwartek 24 maja 2018 roku Powiatowy Ośrodek Edukacji oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zorganizowały powiatowy konkurs "Matematyka i logika" dla uczniów gimnazjów powiatu jaworskiego. Zgłosiło się 11 uczniów z 5 gimnazjów. Uczestnicy mieli do rozwiązania arkusz składający się z 10 zadań zamkniętych i 10 otwartych. Każdy musiał wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale i umiejętnością logicznego rozumowania. Poziom był bardzo wysoki. Jury pod przewodnictwem pana Jacka Wieczorka postanowiła przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca, jedno drugie i jedno trzecie. 
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
dla klas III szkół podstawowych
- rozstrzygnięty


   30 maja 2018 r. po raz kolejny do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego stanęli uczniowie klas III szkół podstawowych.
   Celem konkursu organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze jest propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej oraz szerzenie wśród dzieci dbałości o kulturę słowa pisanego.
III POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

W piątek, 25 maja na III Powiatowej Grze Czytelniczej spotkali się młodzi miłośnicy książek ze szkół podstawowych klas IV-VI, klas VII i gimnazjalnych oraz szkół średnich z terenu powiatu jaworskiego. Trzyosobowe drużyny wyruszyły na trasę, by na sześciu punktach kontrolnych sprawdzić swoją wiedzę z przeczytanych książek o tematyce detektywistycznej oraz wykazać się zdolnościami logicznego myślenia.


Żródło : FaktyJawor.pl
 
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
dla klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


23 maja 2018 r. po raz kolejny do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego stanęli uczniowie szkół gimnazjalnych : SP nr1w Jaworze, SP nr2 w Jaworze, ZS w Męcince, SP w Snowidzy i SP w Bolkowie; oraz ponadgimnazjalnych; I LO w Jaworze i PCKZiU w Jaworze . Celem konkursu organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze jest propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej oraz szerzenie wśród młodzieży dbałości o kulturę słowa pisanego. Wyłonieni w eliminacjach szkolnych uczniowie zmierzyli się z naszpikowanym trudnościami ortograficznymi dyktandem pod tytułem Rozprawka z hipotezą. 
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
dla klas IV-VII szkół podstawowych


23 maja 2018 r. po raz kolejny do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego stanęło 18 uczniów szkół podstawowych: SP nr 1w Jaworze, SP nr 5 w Jaworze, ZS w Męcince, SP w Targoszynie, SP w Snowidzy, SP w Paszowicach, SP Piotrowicach i SP w Budziszowie Wielkim. Celem konkursu organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze jest propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej oraz szerzenie wśród dzieci i młodzieży dbałości o kulturę słowa pisanego.

 
LOGIKA W MATEMATYCE
- powiatowy konkurs matematyczny gimnazjalistów


Informujemy, że Powiatowy Konkurs Matematyczny Gimnazjalistów "Logika w matematyce" został przełożony na 24 maja 2018 r. (czwartek) na godz. 10.00.

LOGIKA W MATEMATYCE
- powiatowy konkurs matematyczny gimnazjalistów


Zaproszamy do udziału w powiatowym konkursie matematycznym gimnazjalistów nt.: "Logika w matematyce".

Cel konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych u uczniów.
2. Wyszukiwanie talentów matematycznych.
3. Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie.

 
III POWIATOWA GRA CZYTELNICZA


25 maja (piątek) spotykamy się na III Powiatowej Grze Czytelniczej.

Celem imprezy jest:
1. Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
2. Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
3. Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
4. Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.

Pomysłodawcami jak co roku są nauczyciele bibliotekarze ze szkół powiatu jaworskiego.
Organizatorem głównym gry jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze - Biblioteka Pedagogiczna a wraz z nimi współdziała wile instytucji Miasta Jawora: Jaworski Ośrodek Kultury, Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa i Muzeum Regionalne w Jaworze. Sponsorem głównym gry w tym roku jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy oraz wiele instytucji i anonimowi darczyńcy - wielbiciele ksiażek. Uczestnikami tegorocznej gry będzie młodzież ze szkół podstawowych klas IV-VI, klas VII i gimnazjalnych oraz szkół średnich z terenu powiatu jaworskiego.

Miejsce i termin gry:
1. Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
2. Termin gry: 25 maja 2018 r.
3. Start : godz. 8.30
4. Miejsce zbiórki : Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, ul. Parkowa 5

Zaprasza
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Dorota Domińska-Werbel
wraz z nauczycielami bibliotekarzami.
 
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
"Jak nie czytam jak czytam" - po co nam ta akcja?
III Powiatowa Gra Czytelnicza - sprawy organizacyjne.


Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Małgorzata Kes

 
MATEMATYKA INACZEJ

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu: "Matematyka inaczej".

Szkolenie kierowane jest do:
- nauczycieli pracujących z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel szkolenia:
- przybliżenie metodyki pracy z dziećmi opartej na propozycjach L. Wygockiego
- poznanie możliwości ukształtowania u dziecka umiejętności uczenia się, ze szczególnym odniesieniem do matematyki
- przybliżenie technologii rozwoju dziecka w matematyce.
- metodyka pracy w klasie na lekcjach matematyki.


UWAGA CZYTELNICY


W dniu 4 i 5 maja Biblioteka Pedagogiczna będzie nieczynna.
W dniu 8 maja biblioteka bedzie czynna do godziny 12.00 do 17.00.


Powiatowy Konkurs Ortograficzny
MISTRZ ORTOGRAFII
dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV - VII szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:
- propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej
- szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego
- wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jaworskiego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu, pn. "Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego "Chełmy" - celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim".

CELE KONKURSU:
- wyłonienie Mistrza Ekologii Powiatu Jaworskiego,
- pogłębianie wiedzy z dziedziny ekologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony środowiska,
- wspieranie młodzieży zainteresowanej ekologią.

 
XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII
dla uczniów klas III szkół podstawowych


Zaproszamy do udziału w XVII edycji Powiatowego Konkursu "Mistrz Ortografii" dla uczniów klas III szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:
- propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej
- szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego
- wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego

MISTRZ ORTOGRAFII
Powiatowy Konkurs Ortograficzny


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym MISTRZ ORTOGRAFII dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

CELE KONKURSU:
- propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej
- szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego
- wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego w II kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
III POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz bibliotekarze szkolni placówek oświatowych powiatu jaworskiego zapraszają do udziału w III Powiatowej Grze Czytelniczej. Celem tej imprezy jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę. Tematem tegorocznej gry są zagadki kryminalne.
SPONSORZY

Starostwo Powiatowe w Jaworze
Gima Jawor
Jaworski Ośrodek Kultury
Muzeum Reginalne w Jaworze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
 
KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do książek z serii "Przygody Neli - małej reporterki"


Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz bibliotekarze szkolni placówek oświatowych powiatu jaworskiego zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na ilustracje do książek z serii "Przygody Neli - małej reporterki" . Celem tej imprezy jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.

Nauczyciele bibliotekarze
powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
III Powiatowa Gra Czytelnicza - sprawy organizacyjne.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący:
Małgorzata Kes

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Kręgielni 13, w Jaworze przy ul. Kościuszki.

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie propozycji organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaworze.
2. Świetlica Terapeutyczna - jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy).
3. Sprawy różne.
4.W nioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail sekretaria@pore-jawor.pl,lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

XVI POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XVI Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się 23 marca w auli PCKZ i U w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski.NIEBIESKA NADZIEJA

Zapraszamy 6 kwietnia (piątek) do Kręgielni w Jaworze od godz.17.00 na Wielką Niebieską Akcję: "Niebieska Nadzieja" z okazji miesiąca świadomości autyzmu.
W tym roku Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz ze Stowarzyszeniem "Budujemy Mosty" wspierany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i jaworską Policję ma do zaoferowanie wiele atrakcji, aby wesprzeć podopiecznych stowarzyszenia oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z Jawora i powiatu jaworskiego.

Przyjdź - wesprzyj akcję - i pobaw się z nami.

Cegiełki do nabycia w sekretariacie PORE w Jaworze i w Kręgielni - 10 zł.

Z A P R O S Z E N I E

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Jaworze

zaprasza do wzięcia udziału

 

w XVI Powiatowych Targach Edukacyjnych,

które odbędą się  23 marca 2018 r.
w godz. 9.00 – 13.00

 

w AULI

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworze

przy ul. Wrocławskiej 30 a 

(dojazd do AULI od ul. Dworcowej)

 
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Szkolenie nt. "Bezpieczeństwo w Sieci".
2. Sprawozdanie z realizacji projektu Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.
3. Świetlica Terapeutyczna - jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy).
4. Sprawy różne.
5. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

 
GIMNASTYKA WYOBRAŹNI METODĄ STORYLINE
czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym


Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne, ale również pełne treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej.
Na szkolenie prowadzone metodą warsztatową, zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć poznacie Państwo metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących, gdyż pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).
Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej opowieści, dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.
 
POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zapraszają uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE MITOLOGICZNYM.

1.Cele konkursu:
- popularyzacja mitologii Greków i Rzymian jako jednego ze źródeł kultury europejskiej,
- uświadomienie ponadczasowej roli mitologii Greków i Rzymian.

2.Warunki uczestnictwa:
- w konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły gimnazjalnej oraz klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej powiatu jaworskiego, który zapozna się z Mitologią Jana Parandowskiego.

3.Przebieg konkursu:
- eliminacje szkolne powinny się odbyć do 02.02.2018 r.
- etap powiatowy odbędzie się 07.02.2018 r.w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o godzinie 12.00
 
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1.Planszówki w bibliotece - sposób na uatrakcyjnienie naszej oferty? Korzyści jakie niosą gry planszowe, jakie tytuły dodać do zbiorów, jak zorganizować koło miłośników gier planszowych, jak zorganizować turniej….
2.Sprawy różne.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący:
Małgorzata Kes

UWAGA CZYTELNICY!!!
- zmina godzin pracy biblioteki


W okresie ferii zimowych (15.01 - 28.01) Biblioteka Pedagogiczne będzie czynna w godzinach:

poniedziełek : 900-1500
wtorek : 900-1500
środa : 900-1500
czwartek : 900-1500
piątek : 900-1500
sobota : nieczynne
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA!!!


Dyrekcja, kadra pedagogiczna i administracyjna Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz zaproszeni goście tradycyjnie spotkali się 20 grudnia na uroczystej wieczerzy wigilijnej, aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Był to niepowtarzalny spotkanie, pachnące choinką i wigilijnymi potrawami, pełne dobrych uczuć i radości. W świąteczny nastrój wprowadziła wszystkich Pani Dyrektor Dorota Domińska-Werbel, czytając Ewangelię wg św. Łukasza o Bożym Narodzeniu i opowiadając wspomnienia z wycieczki do Betlejem. Po Pani Dyrektor niezwykle osobiste i ciepłe życzenia dla pracowników PORE i ich rodzin złożyli Panowie Starostowie: Pan Starosta Stanisław Laskowski i Pan Wicestarosta Arkadiusz Baranowski. Następnie odśpiewano wspólnie kolędę i przełamano się opłatkiem.

Spotkanie wigilijne upłynęło w atmosferze rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości.

 
XV EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU
NA "NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ"


W Muzeum Regionalnym w Jaworze 15 grudnia zaprezentowano wyróżnione prace w ramach XV edycji powiatowego konkursu na "Najciekawszą szopkę bożonarodzeniową", którego organizatorem było jaworskie Przedszkole Publiczne nr 4, przy współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze, Muzeum Regionalnym w Jaworze i Starostwem Powiatowym w Jaworze. Finał konkursu artystycznie oprawiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolka I w Jaworze, pod kierunkiem p. Renaty Aleksiuk. Imponujące i pełne ciepła szopki to efekt wspólnej pracy przedszkolaków, rodziców, dziadków i nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Szopki można oglądać do końca stycznia w Muzeum Regionalnym w Jaworze.


SENSOPLASTYKA

14 grudnia 2017 roku ponownie w Ośrodku Rozwoju Edukacji spotkaliśmy się, aby sypać, mieszać, lepić, smakować, wąchać, a przede wszystkim kreatywnie sie brudzić. Radości i frajdy z zajęć było co niemiara!

Dziękujemy Pani Jowicie Waszczyk za niesamowicie kreatywny sposób prowadzenia zajęć!

A tak właściwie poco dzieciom sensoplastyka i jakie jest jej działanie terapeutyczne? Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnienie ruchowe, poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe. Sensoplastyka to przede wszystkim stymulowanie 5 naszych zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku, dzięki kolorowemu brudzeniu.

Pamiętajmy, iż edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka jak i osób dorosłych.

Zapraszamy na kolejne warsztaty już po feriach!

 
NOWATORSKIE METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

7 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju edukacji w Jaworze zakończyło się dwudniowe szkolenie dla doradców zawodowych: "Innowacyjne metody pracy doradcy zawodowego" prowadzone przez Pania dr Darię Zielińską-Pękał. Dziękujemy uczestnikom szkolenia za zainteresowanie się naszą ofertą a Pani Doktor za życzliwość i zapoznanie nas z najnowszą metodą pracy doradcy, na pewno wykorzystamy ją w swoim warsztacie metodycznym.


PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO


7 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwój Edukacji w Jaworze spotkali się pedagodzy i psycholodzy w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Porządek spotkania:

1. Jak interpretować nowe przepisy o pomocy psychologiczno –pedagogicznej, zmiany w prawie oświatowym.
2. Edukacja włączająca.
3. Sprawy różne

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza rodziców z dziećmi na zajęcia umuzykalniające.

Prowadzący: mgr Rut Jankowska
Wstęp: 10 zł za każde dziecko
Wiek: 0-2 rok życia
Data: 18 grudnia 2017, godz. 16.00
Miejsce: Żłobek "Trolik", ul. Piłsudskiego 11 w Jaworze
Zgłoszenia udziału prosimy składać w sekretariacie PORE, tel. (76) 729 19 24.
 
NOWATORSKIE METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO 
- ostatnie wolne miejsca!!!


 
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Potrzeby szkoły 8-klasowej - nowe wyzwania dla nauczycieli bibliotekarzy.
2. III Powiatowa Gra Czytelnicza - wybór lektur do konkursu.
3. Sprawy różne.

Prowadzący:
Małgorzata Kes


I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY "MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE"
- wyniki


Jury konkursowe przyznało:
w kategorii wiekowej 3-4 latki
I miejsce - Zofia Gudzowska ( PP 4 Jawor)
II miejsce - Łucja Jeger ( ZSP Piotrowice)
Wyróżnienia otrzymali: Maja Zaręba (PN Prymusek), Milena Pawlikowska (ZSP Piotrowice), Zofia Malinowska (P Męcinka), Martyna Bielec(SP Bolków)

w kategorii wiekowej 5-6 latki
I miejsce - Julia Adamek (PP 4 Jawor), Antonina Litwa (PP 8 Jawor)
II miejsce - Wiktor Klein (PS Bolków)
III miejsce - Kamil Tomaszewski (SP Snowidza)
Wyróżnienia otrzymali: Kacper Skórczyński (PP2 Jawor), Jan Kipiel (Prymusek), Aleksandra Pokrywa (P Męcinka), Zuzanna Boczula (SP Lipa), Oliwia Karasińska(GP W±droże Wielkie), Roksana Guśtak (ZSP Piotrowice), Adam Kowalski (ZSP Wiadrów).

Gratulujemy!!!
KONKURS FOTOGRAFICZNY
"JA NA RYNKU PRACY. MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE"
- roztrzygnięty!!!


Komisja konkursowa - biorąc pod uwagę merytoryczny przekaz treści, oraz kreatywność, oryginalność i pomysłowość - przeanalizowała wszystkie dostarczone prace. Wyłoniono następuj±cych laureatów, którzy zajęli poszczególne miejsca:

I. "Moja przyszłość zawodowa" Mateusz Oraczek, klasa III Technikum Hotelarskie Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie,
II. "Moja przyszłość zawodowa" Oliwia Wojnarowicz, klasa III "a" (klasa gimnazjalna), Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze,
III. "Moje pasje a rynek pracy w przyszłości" Piotr Tłuściak, klasa III "b" (klasa gimnazjalna), Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworze.

Gratulujemy!


NOWATORSKIE METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu: "Nowatorskie metody pracy doradcy zawodowego".

Szkolenie kierowane jest do:
- doradców zawodowych
- pedagogów szkolnych

Cel szkolenia:
1. Zapoznanie z ofertą nowych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych w doradztwie edukacyjno-zawodowym
2. Poznanie podejścia jakościowego w doradztwie edukacyjno-zawodowym w pracy z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjów oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3. Prezentacja narzędzia "Kalejdoskop Kariery"; poznanie sposobów jego stosowania w szkole.

Organizacja szkolenia:
1. Koszt szkolenia: 150 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
2. Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
3. Terminy spotkań: 30.11.2017 i 07.12.2017 od godz. 15.00
4. Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
5. Termin zgłoszenia: do 24.11.2017 (karta zgłoszenia w załączniku)
5. Prowadzący: dr Daria Zielińska-Pękał

X POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
wyniki


   3 listopada 2017r. w PCKZiU Jaworze odbył się X Powiatowy Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Celem tego konkursu jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyłonienie Mistrza Powiatu Jaworskiego w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
   Do dziewiątej edycji Powiatowego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem zgłosiło się 7 szkół powiatu jaworskiego: ZS w Męcince, SP nr 1 w Jaworze, SP nr 2 w Jaworze, SP w Snowidzy, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Jaworze. W etapie powiatowym konkursu uczestniczyło 22. zwycięzców etapów szkolnych.
   W kategorii szkoły gimnazjalne TYTUŁ MISTRZA zdobyła Martyna Gajda - uczennica SP nr 2 w Jaworze (opiekun p. Jolanta Bielecka-Pokora). TYTUŁ I WICEMISTRZA zdobyła Monika Hryniuk z ZS w Męcince (opiekun p. Małgorzata Wnuk), a TYTUŁ II WICEMISTRZA zdobył Julia Flejterska uczennica SP nr 2 w Jaworze (opiekun p. Jolanta Bielecka-Pokora). W kategorii szkoły ponadgimnazjalne TYTUŁ MISTRZA zdobyła Paulina Repa - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze (opiekun p. Monika Białek). TYTUŁ I WICEMISTRZA zdobyły exeqou Karolina Witkowska z Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze (opiekun p. Monika Białek) i Oliwia Szymańska (op. Wojciech Sąsiadowski), a TYTUŁ II WICEMISTRZA zdobył Mateusz Dzitkowski z PCKZiU w Jaworze (opiekun p. Joanna Bereźnicka-Mężyk ).
   Gratulujemy i zapraszamy do przyszłorocznej edycji konkursu.

I KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
zmiana terminu!!!


Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci przedszkolnych.
Konkurs odbędzie się 10 listopada 2017 (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej PORE przy ul. Piłsudskiego 11.
Za zmianę przepraszamy.

KONKURS FOTOGRAFICZNY
zmiana terminu!!! 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze informuje, że nastąpiła zmiana terminu  nadsyałania prac na konkus fotograficzny "Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje" .  Nowy termin to 31 października 2017 r. 

POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
zmiana terminu!!!


Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze informuje, że nastąpiła zmiana terminu Powiatowego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W/w konkurs odbędzie się 3 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, w sali 60 (I piętro).


POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW
"DROGI DO WOLNOŚCI"


Cel konkursu:
- Upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
- Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny.
- Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
- Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
- Rozwijanie zainteresowań historycznych u uczniów.
- Wspieranie młodzieży uzdolnionej historycznie.
JA NA RYNKU PRACY. MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE
konkurs fotograficzny


W związku z obchodami ogólnopolskiego tygodnia kariery zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z zakresu doradztwa zawodowego "Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje"

CELE KONKURSU: - zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości;
- kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron;
- rozbudzanie aspiracji zawodowych;
- kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji;
- popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery;
- uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody;

POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

CELE KONKURSU:
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- wyłonienie Mistrza czytania ze zrozumieniem w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
I KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i dzieci do udziału w konkursie recytatorskim pt. "Zaczarowane wiersze ulubionych poetów - moje talenty, moje uzdolnienia"

Cele konkursu:
- zachęcanie do wspólnego czytania literatury, w tym poezji dla dzieci,
- kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności,
- dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich,

INNOWACYJNE I METODYCZNE INSPIRACJE
W WARSZTACIE PRACY DORADCY ZAWODOWEGO


Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w wykładzie otwartym: "Innowacyjne i metodyczne inspiracje w warsztacie pracy doradcy zawodowego"

Wykład kierowany jest do:
- doradców zawodowych
- pedagogów szkolnych
- nauczycieli

Cel szkolenia:
1. Zapoznanie z ofertą nowych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
2. Poznanie podejścia jakościowego w doradztwie edukacyjno-zawodowym w pracy z uczniami.
3. Zaproszenie na szkolenia: "Konstruowanie kariery - metodyczne wsparcie dla doradców", "Nowatorskie metody pracy doradcy zawodowego", "Doradztwo zawodowe w podejściu skoncentrowanym na rozwi±zaniach".

Organizacja wykładu:
- koszt udziału: bezpłatny
- liczba godzin: 1 godzina
- terminy spotkań: 8.11.2017r. godz. 12.00
- miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)

Prowadzący: dr Daria Zielińska-Pękał, adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, pedagog, współautorka narzędzia metodycznego i diagnostycznego "Kalejdoskop Kariery", terapeutka w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 listopada 2017 r. (tel. 76 729 19 24)
Liczba miejsc ograniczona!


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań na rok 2017/2018
2. Propozycje szkoleń w ramach SWS
3. PNZ - Program Nauki Zachowania (rekomendowany) - Jak się ubiegać i jak wdrażać w szkołach.
4. Dyskusja
5. Sprawy różne
6. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl, tel.604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
1. Plan pracy Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych na rok szkolny 2017/18.
2. Harmonogram prac dotyczących III Powiatowej Gry Czytelniczej i konkursu plastycznego "Moja ulubiona książka".
3. Sprawy różne.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący:
Małgorzata Kes,
Maria Anna Szuba

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI

Drogie Mamy i Tatusiowie od połowy października ruszamy z zajęciami umuzykalniającymi dla naszych najmłodszych (dzieci w wieku 0-3 lat).

Zapraszamy do zapisów w sekretariacie tel.(76) 729 19 24.

Zajęcia poprowadzi nasza cudowna Pani Rytmik RUTKA!


Niebieski Ogród


Niebieski Ogród przed Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze zakwitł różnorodnymi roślinami, głownie w kolorze niebieskim.

Wczoraj w popołudniowych godzinach rodzice ze Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”, dyrekcja i pracownicy PORE oraz dzieci pracowali wspólnie dla lokalnej społeczności, poprawy estetyki naszego miasta. Rozpoczęli tym działaniem wielką akcję promującą wiedzę i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem zespołu Aspergera, autyzmu i mutyzmu. Wszystko to w ramach projektu Działaj Lokalnie 2017: „Niebieski ogród – na niebiesko dla Autyzmu” w celu zwiększenia świadomości i integracji społecznej.

Jutro jeszcze staną tablice i zaczynamy projekt mający na celu informowanie o zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz szeroki wachlarz wsparcia dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Niebieski Ogród rozpoczyna projekt, który ma na celu aktywację rodziców i dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu do tworzenia wspólnego dobra, miejsca spotkań i wymiany doświadczeń. Projekt poza ogrodem i wspólną pracą fizyczną wspomoże również umiejętności społeczne u dzieci. We wrześniu ruszy grupa wsparcia dla rodziców a dla dzieci zajęcia w świetlicy terapeutycznej kształtujące wiele umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Dziękuję: rodzicom ze Stowarzyszenia "Budujemy Mosty", pracownikom PORE, członkom naszych rodzin i przede wszystkim dzieciom -wasz wkład jest najcenniejszy.

Ogród dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Folantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Kaczawskiego.


Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze

dr Dorota Domińska-Werbel


Wielki sukces PORE!

podpisanie współpracy z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Legnicy


8 sierpnia br. popisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze. Zgodnie z nim obie instytucje zadeklarowały podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-badawczych, jak również szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych. Dzięki współpracy doskonalone będą programy i efekty kształcenia w obszarze pedagogiki, w tym także praktyki zawodowe dla studentów - przyszłych pedagogów.

W uroczystości podpisania Porozumienia wzięli udział: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów dr Helena Babiuch, Prodziekani Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr Wioletta Drzystek i dr Agnieszka Kos oraz Wicestarosta Jaworski Arkadiusz Baranowski i Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze Dorota Domińska-Werbel.


OFERTA NA WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ
w PORE w Jaworze


CHARAKTERYSTYKA SALI:
- sala szkoleniowa znajdująca się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, ma do dyspozycji 36 miejsc. Wyposażona jest w sprzęt multimedialny, laptop, wizualizer, flipchart magnetyczny biały, ekran, Internet, nagłośnienie, 2 tablice magnetyczne. Salę szkoleniową wynajmujemy w godzinach od 08:00 do 20:00 od poniedziałku do niedzieli.
- atutem jest dobra lokalizacja sali, łatwy dojazd i parking zlokalizowany z tyłu budynku.

PROPONOWANA CENA ZA GODZINĘ WYNAJMU SALI:
- 30 zł + 23% VAT za godzinę bez sprzętu multimedialne
- 40 zł + 23% VAT za godzinę ze sprzętem multimedialny
Serdecznie zapraszamy na udział w bezpłatnym spotkaniu warsztatowym w ramach projektu kierowanego do specjalistów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów, nauczycieli, którzy spotykają się z problemem moczenia nocnego u dzieci w swojej codziennej praktyce.

 • Termin: 10 maja 2017 r. (środa) godz. 13.00
 • Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)
Projekt jest wsparciem kampanii medialnej firmy Ferring - http://www.suchyporanek.pl, czyli platformy informacyjnej wspierającej rodziców i dzieci, których dotknął problem moczenia. Jest to doskonałe narzędzie wspierające pracę wszystkich osób pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Zagadnienia omawiane w trakcie prezentacji: definicja, klasyfikacja, epidemiologia, wytyczne dot. postępowania diagnostycznego i leczenia, opis przypadku, profil pacjenta w gabinecie pediatry, specjalisty nefrologa/urologa, psychologa, droga pacjenta ( adresy poradni, nazwiska lekarzy), mity - pułapki, ale przede wszystkim fakty.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału do dnia 9 maja 2017 r. (76 729 10 24).

Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel


DYREKTORZY, NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO
SZKÓŁ POWIATU JAWORSKIEGO


Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I przy ul. Kościuszki 8

Cel spotkania:
Zapoznanie uczestników z materiałami dotyczącymi wdrażania podstawy programowej uzyskanymi podczas szkolenia w DODN we Wrocławiu.

Program:
1. Reforma edukacji 2017. Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz obszarze wychowania i profilaktyki (prezentacja przygotowana przez ORE)
2. Nowa podstawa programowa języka polskiego dla klas IV - VIII szkoły podstawowej (autor: dr hab. Andrzej Waśko)
3. Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym - szkoła podstawowa (autor: dr Wioletta Kozak)

Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny ds. przedmiotów humanistycznych oraz organizacji doradztwa metodycznego i doskonalenia - Katarzyna Lewszyk.

Spotkanie zorganizowane w związku z podpisaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (…) oraz wprowadzaniem zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel

 

 


SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w PORE w JAWORZE


Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 kwietnia poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze zostaje przekształcona w specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) oraz na wniosek Starosty Jaworskiego, pana Stanisława Laskowskiego, działając z upoważnienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Małgorzata Sandecka, wskazała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworze, wchodzącą w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, do powoływania zespołów orzekających do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci autyzmem zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Jaworskiego od dnia 24 kwietnia 2017 r.


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel


Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość.


życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze


POLSKA NA NIEBIESKO
2 KWIETNIA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU


W tym roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” wraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, wspólnie z rodzinami, pracownikami PORE, znajomymi i przyjaciółmi przyłączyło się do Ogólnopolskiej akcji.

Dzięki zaangażowaniu właścicieli „Słoneczna”(Państwo Karolina i Maciej Wójciccy), mogliśmy „zaświecić” na Jaworniku. Pomysł oświetlenia terenu rekreacji w Jaworze pojawił się w trakcie spotkania Stowarzyszenia i Grupy Wsparcia, gdy rodzice opowiadali jak trudno jest funkcjonować ich dzieciom w „tłumie i hałasie”. To właściwie dla nich świeciliśmy i chcieliśmy aby czynnie w tym wydarzeniu uczestniczyli. Teren okazał się odpowiedni, każdy tam znalazł swoje miejsce i czuł się bezpiecznie – BYŁ SOBĄ!

XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się 24 marca w auli PCKZ i U w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski.

Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2017/2018.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki nim, oprócz gimnazjalistów, również młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną. Targi odwiedziło około 800 osób.

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
MISTRZ ORTOGRAFII


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CELE KONKURSU:
 • Propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej.
 • Szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego.
 • Wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego w II kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
ORGANIZATOR:
 • Katarzyna Lewszyk - doradca metodyczny PORE w Jaworze.
XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza 24 marca 2017 r. w godz. 9.00-13.00 na XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30 a (dojazd do AULI od ul. Dworcowej).


W programie przede wszystkim prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, szkół wyższych oraz oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018


PATRONAT HONOROWY:

Dolnośląski Kurator Oświaty

Starosta Jaworski

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (II Powiatowa Gra Czytelnicza).
2. Pytania do gry.
3. Nagrody. Sponsorzy. Spotkanie ze sponsorem (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy).

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba

II POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarzez szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w II Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
 • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.
Uczestnicy
 • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 3 osoby , utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.
Miejsce i termin gry:
 • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
 • Termin gry: 27 kwietnia 2017 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Regulamin II Powiatowej Gry Czytelniczej.
2. Konkurs plastyczny na ilustracje do książki "Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke.
3. Przebieg gry, punktacja oraz pytania do Gry.
4. Nagrody i sponsorzy.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie wyników badań nt. Bezpieczeństwo w szkole - Ankiety
2. Dyskusja
3. Mutyzm Selektywny
4. Sprawy różne
5. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl, telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa SucheckaBEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Podczas dzisiejszych zajęć warsztatowych uczniowie klasy 2 s ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze - wychowawca Pani Anita Demczak- dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z sieci oraz kształtowali prawidłowe postawy.

A wszystko to podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Hannę Jaszczuk (psycholog PORE) - "Kultura i szacunek nie tylko od święta" i Pana Tomasza Marzęckiego (pedagog PORE) -"Bezpieczeństwo w sieci".

Zapraszamy wszystkie klasy powiatu jaworskiego do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć warsztatowych a klasie 2 s i Pani Anicie Demczak dziękujemy za odwiedziny i wspólną owocna pracę warsztatową.


DOBRE WYCHOWANIE WIERSZEM

W czwartek, a dokładnie 12 stycznia dzieci z przedszkola Niepublicznego Prymusek w Jaworze uczestniczyły w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy z nauczycielami i dyrekcją przedszkola. Tytuł konkursu: "Dobre wychowanie wierszem".
ZAPRASZAMY NA JAWORSKI RYNEK!

Właśnie rozpoczał się II Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Szczególnie zapraszamy do stoiska Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty ", którego siedziba mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Na stoisku znajdziecie Państwo m.in. bombki, świąteczne słodkości i pamiątki.
Produkty idealne na prezenty dla bliskich!

Jarmark czynny do niedzieli.

JAWORSKIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE NAGRODZONE

W czwartek 15 grudnia w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 14 edycji konkursu na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową.
Konkurs organizowany jest co roku przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Jaworze przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
W konkursie udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym z całego powiatu jaworskiego. Do wykonywania szopek zaangażowani zostają wszyscy członkowie rodzin.

Najciekawszą szopkę bożonarodzeniową wykonali:
I miejsce - Piotr, Szymon, Beata i Artur Najman
II miejsce - Miłosz Grudke z mamą oraz Fabian Hołyński z rodzicami
II miejsce - Albert i Borys Szczepańscy z babcią oraz Julia Antecka

Wyróżnienia otrzymali: Tosia Wilk z rodzicami, dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze, Wiktoria Gudanowicz i Marcjanna Niedźwiedzka, Dominik Reczuch z mamą Martą i Julia Enkisz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu kreatywności, pomysłowości oraz pracowitości - dzięki Wam magia świąt już zaczyna działać.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy szopek w Muzeum Regionalnym w Jaworze!


PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


W dniu 8 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze spotkali się pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych powiatu jaworskiego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, która przedstawiła raport z badań losów absolwentów szkół gimnazjalnych powiatu jaworskiego. Pani Naczelnik zachęciła zebranych nauczycieli do monitorowania losów absolwentów.

Dziękujemy wszystkich zebranych za udział i zapraszamy na kolejne spotkania w Nowym Roku.
POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

2 grudnia 2016 r. w PCKZiU Jaworze odbył się IX Powiatowy Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Celem tego konkursu jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyłonienie Mistrza Powiatu Jaworskiego w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Do dziewiątej edycji Powiatowego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem zgłosiło się 8 szkół powiatu jaworskiego ...

NAUKA CZYTANIA I PISANIA W KLASIE "0" W PRZEDSZKOLU

6 grudnia zakończyło się szkolenie 32 nauczycieli pracuj±cych z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi w przedszkolach. Podczas szkolenia nauczyciele poznawali metody uczenia czytania i pisania w przedszkolu a także poznawali metodykę wprowadzenia liter do czytania i pisania.

Szkolenie przeprowadziła Pani dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny - nauczyciel akademicki, logopeda dyplomowany, polonista oraz doktor nauk humanistycznych.

Zapraszamy do regularnego przeglądania naszej strony i zapoznawania się z ofertą szkoleń i kursów prowadzonych w naszym Ośrodku.


ODWIEDZIŁ NAS ŚW. MIKOŁAJ

Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy


We wtorek 6 grudnia rozbłysły światełka na naszej choince w PORE ku uciesze w szystkich dzieci odwiedzających nasz Ośrodek. Mimo braku białego puchu moc św. Mikołaja jest już z nami!

KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do książki
"Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke


Nauczyciele bibliotekarze bibliotekarze szkół powiatu jaworskiego oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza uczniów klas I-III ze wszystkich szkół powiatu jaworskiego do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do książki "Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke.

Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej, promocja czytelnictwa wsród uczniów, oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 08 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Zatwierdzenie harmonogramu szkoleń na rok 1016/2017.
2. Konferencja naukowo - szkoleniowa pt. "Niech gadają", Mutyzm Wybiórczy - omówienie zagadnień.
3. Omówienie specyfiki przeprowadzenia ankiet wśród uczniów "Bezpieczeństwo w szkole" i "Preferencje         zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych", Pani naczelnik Beata Janas.
4. Sprawy różne. 
5. Wnioski.

Bardzo prosimy o potraktowanie spotkania priorytetowo i potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24 , 
adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl,
telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Odpowiedzialność materialna za lokal i zbiory.
2. Dokumentacja w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.
3. II Powiatowa Gra Czytelnicza: regulamin.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba
NAUKA CZYTANIA I PISANIA W KLASIE "0" W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:
"Nauka czytania i pisania w klasie "0" w przedszkolu" (zmiany MEN w 2016 r.).

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. 

Cel szkolenia:
- poznanie metod uczenia czytania i pisania w przedszkolu
- poznanie metodyki wprowadzenia liter do czytania i pisania

Organizacja szkolenia:
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
Terminy spotkań: 29.11.2016 (wtorek) od godz. 15.00, 6.12.2016 (wtorek) od godz. 15.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 21 listopada 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

Prowadzący: dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny - wykładowca PWSZ im. Witelona w Legnicy, logopeda dyplomowany, polonista


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel

KONCERT CHARYTATYWNY
PANI MONIKI KUSZYŃSKIEJ

Dnia 06.11.2016 r. o godz. 17.00 w ECMENIE odbył Charytatywny Koncert w wykonaniu Moniki Kuszyńskiej na rzecz dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym zorganizowany przez rodziców ze Stowarzyszenia „budujemy Mosty” – działającego przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

W to wyjątkowe popołudnie na zaproszenie rodziców odpowiedziało wielu wspaniałych ludzi o otwartych sercach. Wśród nich włodarze pięknej ziemi jaworskiej a także przedstawiciele sąsiednich gmin.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uruchomienie wszelkich możliwych starań zmierzających do utworzenia na terenie Jawora świetlicy Terapeutycznej, w której dzieci ze stowarzyszenia znajdą bezpieczną przystań i możliwości dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie działa od 2 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, wspierane jest przez psychologów i pedagogów z naszego ośrodka.

Organizatorzy serdecznie dziękują ludziom dobrego serca, bo dzięki nim plany utworzenia świetlicy Terapeutycznej zaczęły się realizować.

KONCERT CHARYTATYWNY
PANI MONIKI KUSZYŃSKIEJ

Rodzice z Grupy Wsparcia, Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty" oraz wspierający ich Ludzie z Otwartymi Sercami mają ogromny zaszczyt zaprosić Wszystkich mieszkańców Gminy Jawor i Powiatu Jaworskiego na Koncert charytatywny w wykonaniu Pani Moniki Kuszyńskiej, który odbędzie się 6 listopada 2016 roku o godzinie 17.00 w ECMEN, w Jaworze.

Organizacji koncertu przyświeca szczytny cel - zbiórka środków na utworzenie w naszym mieście świetlicy Terapeutycznej, w której dzieci potrzebujące pomocy i wsparcia, a przede wszystkim dzieci ze spektrum autystycznego znalazły by bezpieczną przystań i możliwości dalszego rozwoju.

Nie mamy biletów, tylko cegiełki, które są upoważnieniem do wstępu na koncert. Cena - od 30 zł. Wrażenia artystyczne gwarantuje obecność wspaniałej artystki, jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Przybycie na koncert i wsparcie tak ważnego przedsięwzięcia będzie dla organizatorów ogromną pomocą finansową, ale przede wszystkim solidarnością, w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci tylko trochę inaczej poznających świat.

Cegiełki są do nabycia: w Kręgielni 13, ul. Kościuszki 13, w Słonecznej, ul. Myśliborska 27 - Jawornik,w Hurtowni "Beta", ul. Poniatowskiego 22 i ECMEN, ul. Parkowa 5 - (także przed koncertem).


DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
powiatu jaworskiego


Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania :
1. Współpraca z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2016/2017.
2. Przedstawienie oferty PORE w Jaworze.
3. Przedstawienie projektu programu wspomagania szkół i placówek w powiecie jaworskim.

Przewidziany czas spotkania: 2 godz.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz Urzędu Miasta w Jaworze.

Z poważaniem
Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel


Nauczyciele bibliotekarze
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 października 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
1. Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
2. II Powiatowa Gra Czytelnicza : organizatorzy, uczestnicy, zasady oraz przebieg gry, punktacja, nagrody.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
1. Małgorzata Kes
2. Maria Anna Szuba


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA


Wszystkich zainteresowanych awansem zawodowym nauczycieli serdeczne zapraszamy na indywidualne konsultacje.

doradca metodyczny
Katarzyna Lewszyk
tel. 609 083 432
e-mail: lewszykk@wp.plPEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego
- spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracyi Samokształcenia, które odbędzie się 13 października 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:

1.Ustalenie harmonogramu i tematyki szkoleń na rok 1016/2017. Prosimy jak zwykle o przygotowanie tematów. Można wysłać wcześniej na pocztę: efcias3@o2.pl.

2.Sprawy różne

3.Wnioski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl lun efcias3@o2.pl

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka
OFERTA
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze
na rok szkolny 2016/2017


Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty przygotowanej przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.
Jednocześnie informujemy, że na początku roku szkolnego może ona jeszcze ulec modyfikacji. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.plGALA LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH

15 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w auli I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze - Ewa Bering dokonała oficjalnego otwarcia ósmej już GALI LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH.

Na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaworze, wójtowie gmin powiatu jaworskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy sportu oraz rodzice i opiekunowie...Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 

ma zaszczyt zaprosić

LAUREATÓW KONKURSÓW,  NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW ORAZ  RODZICÓW

na 

 

GALĘ LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH

która odbędzie się  

15 CZERWCA 2016 r. o godz. 11.00

w Auli I  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Jaworze

przy ul. Kościuszki 8


 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11. 

Program spotkania:
 • Podsumowanie I Powiatowej Gry Czytelniczej
Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 9 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?.
 • Sposoby, metody, techniki. (Praca warsztatowa)
 • Propozycje tematów spotkań na rok szkolny 2016/2017
 • Sprawy różne
 • Wnioski.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

LOGOPEDZI,
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Zapraszamy na spotkanie JAWORSKIEGO KOŁA LOGOPEDÓW które odbędzie się 6 czerwca 2016 roku o godzinie 13.30 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Piłsudskiego 11 w Jaworze.

Temat spotkania:
Opóźniony rozwój mowy - moje metody, sposoby, techniki oraz stosowane materiały i pomoce w terapii.

Będziemy rozmawiać o opóźnionym rozwoju mowy, o trudnościach z jakimi się spotykamy w terapii - prosimy o zaprezentowanie pomocy logopedycznych stosowanych w pracy z dzieckiem z ORM oraz przywiezienie najnowszych pomocy i materiałów, jakie posiadamy i stosujemy w terapii logopedycznej (niekoniecznie związanych z ORM - nowości).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa (76 729 19 24).

Prowadzące:
Kornela Piątkowska-Kwapisz
Elżbieta Sowińska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURASACH

 • VIII POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA GIMNAZJALISTÓW
  - Etap powiatowy: 18.05.2016 r. godz. 12.30
  - Miejsce: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60 (I piętro)

 • POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY GIMNAZJALISTÓW
  - Etap powiatowy: 19.05.2016 r. godz. 10.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • XVI POWIATOWY KONKURS "MISTRZ ORTOGRAFII" DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  - Etap powiatowy: 20.05.2016 r. godz.10.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • XII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  - Etap powiatowy: 24.05.2016 r. godz. 9.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
  - Etap powiatowy: 25.05.2016 r. godz. 12.30
  - Miejsce: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60 ( I piętro)

 • IX POWIATOWEGO KONKURSU "ZNAM FLORĘ POLSKI - DRZEWA I KRZEWY"
  - Etap powiatowy: 02.06.2016 r. godz. 12.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • I POWIATOWA GRA CZYTELNICZA
  - Etap powiatowy: 03.06.2016 r. godz. 9.00

 
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 maja 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne dotyczące I Powiatowej Gry Terenowej.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
 • Wspieranie, wspomaganie i doskonalenie pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe wyzwania…
 • Dziecko,(uczeń) z Mutyzmem selektywnym, Autyzmem, Zespołem Aspergera, i ADHD w przedszkolu i szkole - "Rola pedagoga, psychologa szkolnego i nauczyciela wspomagającego - pomoc dla dziecka i jego rodziny"
 • Jak pracować i jak wspierać dziecko - ucznia…- Mutyzm selektywny, Autyzm, Zespół Aspergera..,(regulacje prawne).
 • Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - analiza wydanych orzeczeń i opinii o potrzebie…., oraz opinii w sprawie….(szczegółowe omówienie).
 • Sprawy różne
 • Wnioski.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
- tel. 76 729 19 24
- adres e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl
- telefon 604 563 821

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa SucheckaJAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH KONFLIKTÓW SZKOLNYCH?
Kontrolowanie i redukowanie złości w relacji nauczyciel - uczeń


 • Adresaci szkolenia:
  - nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.
 • Zagadnienia:
  1. Opanowanie przez nauczycieli podstawowych technik kontroli złości:
  - ak skutecznie utrzymać wysoki poziom samokontroli w klasie?
  - jak pomóc uczniom panować nad emocjami w trakcie zajęć lekcyjnych (techniki umysłowe, fizjologiczne, behawioralne).
  2. Budowanie z uczniami indywidualnych planów radzenia sobie ze złoącią z uwzględnieniem predyspozycji intelektualnych i temperamentu.
  3. Poznanie programu H.M. Kellner " Pod kontrolą" i programu J. Larsona " Najpierw pomyśl" umożliwiającego prowadzenie treningu kontroli złości w grupie szkolnej (omówienie poszczególnych sesji - materiały i ćwiczenia).
  4. Diagnozowanie zachowanie afektywnych uczniów metodą N. Rappaport i J. Minahan - analiza kodu zachowania ABC.
 • Organizacja szkolenia:
  - Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy) - Termin: 12 maja 2016 r. godz. 14.00 - 18.00 (5 godz. dydaktycznych) - Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna) - Termin zgłoszenia: do 28 kwietnia 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
 • Prowadzący:
  - Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność - resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele - 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości "Pod kontrolą" wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosuj±cy metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.
 • Metody: - wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe - arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych - przykłady uczestników.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

1 kwietnia 2016 r. w Auli PCKZ i U w Jaworze odbyły się XIV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2016/2017.
POLSKA NA NIEBIESKO
2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU


Cała Polska świeciła na niebiesko dla dzieci z autyzmem. W akcji wzięło udział parę tysięcy osób, kilkaset instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, fundacji, stowarzyszeń oraz firm.
Przyłączyło się również Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty", które swoją siedzibę ma w PORE, przy ul. Piłsudskie 11 w Jaworze.NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne dotyczące I Powiatowej Gry Terenowej.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza na

XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE 
1 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-13.00


AULA Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
przy ul. Wrocławskiej 30 a (dojazd do AULI od ul. Dworcowej)
 • W programie przede wszystkim prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, szkół wyższych oraz oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
 • Uroczystość uświetnią występy młodzieży szkół powiatu jaworskiego.
 • PATRONAT HONOROWY: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Starosta Jaworski
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH - zmiana terminu

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze informuje o zmianie terminów kursu KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Nowy termin:
 • 31 marca (czwartek) godz. 14.00
 • 4 kwietnia (poniedziałek) godz. 14.00

Koszt kursu również uległ zmianie i wynosi 90 zł za osobę.

Serdecznie zapraszamy
I POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarze ze szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w I Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
 • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.
Uczestnicy
 • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 4 osoby, utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.
Miejsce i termin gry:
 • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
 • Termin gry: 3 czerwca 2016 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!

P.S.
Regulmani I Powiatowj Gry Terenowej do pobrania poniżej
KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do kiążek z serii "Zaopiekuj się mną" Holly Weeb


PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarzez szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w konkursie plastycznym na ilustracje do książek z serii Zaopiekuj się mną Holly Weeb.

Cele konkursu:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
Uczestnicy
 • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!

P.S.
Regulmani konkursu do pobrania poniżej

II KONFERENCJA
DZIECKO SZCZEGÓLNEJ TROSKI W GABINECIE LEKARZA POZ


"Gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat"
dr. Janusz Korczak

…taki cytat był myśla przewodnią II Konferencji n.t. "DZIECKO SZCZEGÓLNEJ TROSKI W GABINECIE LEKARZA POZ", której pomysłodawcą i organizatorem była Pani dr n. med. Czesława Bigus - Hołubowicz - pediatra, neonatolog, lekarz rodzinny, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.


KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do udziału w kursie nt: "Kierownik wycieczek szkolnych" - 10 godz. dydaktycznych
 • Cel: wyposażenie nauczycieli w umiejętności i kwalifikacje do organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi
 • Adresaci: nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych
 • Koszt kursu: 110 zł za osobę
 • Termin: 14 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
  21 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
 • Prowadzący: Jan Lewandowski - konsultant DODN w Legnicy
 • Miejsce: PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna)
 • Termin zgłoszenia: do 7 marca 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
 • Informacje nt. uregulowania opłaty zostaną przekazane po zebraniu grupy.
Serdeczie zapraszamy!

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze
Ewa Bering
                      ZAPROSZENIE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do wzięcia udziału

w XIV Powiatowych Targach Edukacyjnych,

które odbędą się  1 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 – 13.00

w AULI Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Jaworze

przy ul. Wrocławskiej 30 a  (dojazd do AULI od ul. Dworcowej)

Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych III, rodzice, nauczyciele placówek oświatowych, zainteresowani

 

Cel:

                  prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego oraz szkół wyższych

możliwość zapoznania się z ofertą szkół  wyższych i ponadgimnazjalnych
    wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy z nauczycielami, szkołami i wystawcami

 

 

 

W tym dniu planowane są DNI OTWARTE w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego.

 

 

                                                  Serdecznie zapraszam
                                                                    p.o. Dyrektor PORE w Jaworze

                                                                        Ewa BeringAPEL KURATORA OŚWIATY – styczeń 2016

Szanowni Państwo MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już siódmy rok organizujemy wspólnie z TVP Wrocław akcję ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku 800 wolontariuszy pracowało podczas wakacji na Ukrainie przy porządkowaniu kresowych nekropolii, prawie 200 tysięcy młodych ludzi przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa . Już 2 lipca br. Ponad 900 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 90 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu. Powrót 12 lipca 2016. Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 10 maja na charytatywne konto akcji. Jest to konto Fundacji Studio Wschód 53-676 Wrocław ul Sokolnicza 5/13. 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 KRS 0000228551 Informacje na temat akcji, lista wpłacających, reportaże STUDIA WSCHÓD - na stronie internetowej www.studiowschod.org.pl i na stronie www.studiowschod.pl Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 20 maja – w piątek o godz. 14 00 na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 10 maja na adres: j.glowa@kuratorium.wroclaw.pl Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734 e-mail orlowskasondej@gmail.com
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:

Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu - jak motywować do pokonywania trudności edukacyjnych?

ADRESACI SZKOLENIA:
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych.

CELE SZKOLENIA:
 • Opanowanie przez nauczycieli 6 podstawowych strategii motywowania dzieci do nauki i zmian w zachowaniu,

 • Opanowanie przez nauczycieli umiejętności skutecznego pomagania uczniom w radzeniu sobie z porażkami edukacyjnymi i niepowodzeniami w relacjach z rówieśnikami - stosowanie komunikatów amortyzujących,

 • Opanowanie umiejętności formułowania poleceń motywujących do ucznia, stosowanie motywujących cech informacji zwrotnej,

 • Omówienie i przećwiczenie z nauczycielami metody sentencji (stawianie pytań motywujących, tworzenie listy komunikatów rozwijających motywację ucznia do bycia aktywnym na zajęciach lekcyjnych).
ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Termin: 18 marca 2016 r. godz. 13.00 – 18.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 19 lutego 2016 r.

PROWADZĄCY:
Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność - resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele - 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości "Pod kontrolą" wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
 • Atrybucja porażek i sukcesów a demotywowanie uczniów do nauki - koło motywacji.

 • Cechy motywującej informacji zwrotnej.

 • Polecenia motywujące - komunikaty do uczniów amortyzujące niepowodzenia edukacyjne.

 • Budowanie motywacji grupy - komunikaty " doceniam to" i " jestem z tobą"

 • Metoda sentencji - budowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów w procesie uczenia.

 • Badania i metoda D. Premacka - skuteczne motywowanie do wysiłku edukacyjnego.

 • Klasyfikacja strategii motywacyjnych- strategia wartości, nacisku społecznego, dowartościowania, logicznych konsekwencji, korzyści, prośby - skuteczność w kontekście autorytetu nauczyciela.
METODY:
wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe - arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych - przykłady uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYNauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

1. „Powiatowa Czytelnicza Gra Terenowa”: organizatorzy, uczestnicy, zasady oraz przebieg gry, punktacja, nagrody.


Prowadzący: Małgorzata Kes, Maria Anna Szuba

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.


Informujemy, że dnia 24.12.2015r. (CZWARTEK)
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
BĘDZIE NIECZYNNY


Szanowni Państwo…
W pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Jest on okazją do poruszania tematu, który coraz częściej jest obecny nie tylko w mediach, ale również w naszym codziennym życiu. Wzrost liczby dzieci, u których diagnozuje się to zaburzenie oznacza, że w naszym otoczeniu z roku na rok ich przybywa. Stają się nie tylko odległą rzeczywistością, ale także koleżankami lub kolegami z klasy. Nie rzadko ze względu na swoje nietypowe zachowania i specyficzne pojmowanie świata spotykają się z niezrozumieniem, odtrąceniem lub agresją ze strony rówieśników i dorosłych.

Chcąc przybliżyć problemy osób z autyzmem oraz osób z ich otoczenia Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” ma okazję zaprezentować film „Czarny balonik”.

Seanse odbędą:

 • 1 grudnia 2015 r. (wtorek) w godzinach 15:30-17:30 sali seminaryjnej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze
 • 3 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30A.
 • 8 grudnia w godzinach 10:00-12:00, w sali „Kina za Rogiem”- Męcinka

Celem projekcji filmu jest m.in. uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem żyjących wśród nas, a jednak często odtrącanych ze względu na swoje nietypowe zachowania Na seanse zapraszamy starszą młodzież i wszystkich zainteresowanych tematem.

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze

Ewa Bering

Zarząd Stowarzyszenia:
Renata Noworól – Sosnowska
Ewa Suchecka

Nauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się

2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:

 • Czytelnicza gra terenowa – sposób na popularyzację czytelnictwa.

 • Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Prowadzący: Małgorzata Kes, Maria Anna Szuba

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu z zakresu technik wspomagających procesy uczenia:

„Accelarated Learning - Jak zwiększyć skuteczność uczenia i uczenia się?”

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO:

nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych zainteresowanych doskonaleniem własnego warsztatu pracy oraz rozwojem zawodowym i osobistym.

CELE SZKOLENIA:

Uskutecznienie procesu uczenia (się) poprzez wykształcenie odpowiednich umiejętności intelektualnych, nabycia wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, uczenia się oraz rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w nauce i życiu codziennym

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Koszt szkolenia: 140 zł od osoby (przy grupie 15 osobowej) (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)

Termin:                    4 grudnia 2015 r. od godz. 12.00
Liczba godzin:         8 godz. dydaktycznych
Miejsce:                  PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia:  do 20 listopada 2015 r.

PROWADZĄCY:

Marek Szurawski - ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia; twórca Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Sprawnego Myślenia i Rozwoju, programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu i Otwartych Mistrzostw Polski w tej dziedzinie; autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych, telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: Pamięć. Trening interaktywny, Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski; tłumacz, dziennikarz, szkoleniowiec oraz żeglarz – marynista.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Siedem warunków zwiększenia skuteczności nauczania i uczenia się
 • Rola wyobraźni i twórczych skojarzeń w treningu pamięci
 • Podstawy głównych technik pamięciowych
 • Znaczenie celów życiowych w rozwijaniu pełni potencjału
 • Nowoczesne techniki pracy umysłowej w praktyce
 • Sprawność intelektualna
 • Kreatywność w uczeniu się
 • Zrozumieć siebie jako nauczyciela
 • Zasady Accelarated Learning
 • Największy sekret skutecznego uczenia
 • Jak budzić i podtrzymywać entuzjazm (w sobie i innych)
 • Skuteczna motywacja
 • Jak pracować nad samooceną
 • Jak kroczyć drogą sukcesu
 • Równowaga życiowa. Podstawy mistrzostwa osobistego
 • Autorozwój
 • Podstawy twórczego myślenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 28 października 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.

 • Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.


Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


Pedagodzy i psycholodzy
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów powiatu jaworskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
 • Ustalenie harmonogramu spotkań na rok szkolny 2015/2016.

 • Propozycje tematów szkoleń - proszę przygotować w formie elektronicznej i wysłać na adres e-mail efcias3@o2.pl - (przygotuję roboczy harmonogram, z konkretnymi propozycjami)

 • Dyskusja.

 • Sprawy różne.

 • Wnioski.


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie (76 729 19 24) lub na adres e-mail sekretariat@pcpidm-jawor.pl

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze
Ewa Bering

Licznik odwiedzin

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Regulamin I Powiatowej Gry Terenowej.
 • Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację do książek z serii "Zaopiekuj się mną" Holly Weeb.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.
Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Kes
Maria Anna SzubaTutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze