NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 października 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

  1. VI Powiatowa Gra Czytelnicza – podsumowanie.
  2. Wybór lektur i sprawy organizacyjne dotyczące VII Powiatowej Gry Czytelniczej.
  3. Plan pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia na rok szkolny 2023/24.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa : tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes

OFERTA Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze na rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jednocześnie  informujemy, że może ona ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby  szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia.

Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres (druk zgłoszeniowy
w załączeniu).

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24 e-mail:
sekretariat@pore-jawor.pl

VI POWIATOWA GRA CZYTELNICZA ROZSTRZYGNIĘTA!!!

16 czerwca na terenie Parku Miejskiego odbyła się VI Powiatowa Gra Czytelnicza. Celem tej imprezy jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę. Gra organizowana jest przez PORE, Bibliotekę Pedagogiczną w Jaworze oraz bibliotekarzy szkolnych z terenu naszego powiatu.

Pani Aneta Kucharzyk – starosta jaworski – objęła patronat nad VI Powiatową Grą Czytelniczą.

Tematem tegorocznej gry były powieści fantasy. W grze uczestniczyły 3-osobowe zespoły ze szkół podstawowych (klasy IV-VI, klasy VII-VIII) oraz zespoły ze szkół średnich. W sumie w tym roku udział wzięło 14 drużyn! Zadaniem uczestników było pokonanie w oparciu o przekazane instrukcje trasy gry.  W tym roku trasa przebiegała w Parku Miejskim. Zadaniem uczestników było dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych, na których uczestnicy wykonywali zadania weryfikujące ich wiedzę z następujących lektur : Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe „Mikołajek i inne chłopaki”, Roald Dahl „Charlie i fabryka czekolady” oraz Aneta Jadowska „Cud, miód, Malina”. Młodzi czytelnicy zaprezentowali również bardzo ciekawe przebrania, logo (symbol graficzny) oraz okrzyki nawiązujące do treści książek będących tematem naszej zabawy.

A oto wyniki rywalizacji drużyn:

W kategorii szkoły podstawowe kl.4-6:

I miejsce: „Banda Mikołajka”, Szkoła Podstawowa w Snowidzy

II miejsce: „Dziewczyny Mikołajka”, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

III miejsce: „Banda Okularników Mikołajka”, Szkoła Podstawowa w Bolkowie

W kategorii szkoły podstawowe kl.7-8:

I miejsce: „Czekoladowe Umpalumpy”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piotrowicach

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze

III miejsce: „Czekoladowe Świrki”, Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze

W kategorii szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce: „Zaczytane Czarownice”, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze

II miejsce: „Zielone Wiedźmy”, I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze

III miejsce: „Różowe Kozły”, I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze

Cenne nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe – Pani Starosta Aneta Kucharzyk, Gmina Męcinka – Pana Wójt Mirosław Brzozowski, Collegium Witelona, Pani Teresa Nijaka i Pan Jan Karło.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, za entuzjazm, zaangażowanie i  świetną zabawę, opiekunom zespołów za przygotowanie drużyn, dyrekcji i pracownikom I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze za udostępnienie i przygotowanie sali, Samorządowi Uczniowskiemu I LO oraz pracownikom PORE za udzieloną pomoc.

Życzymy wszystkim wspaniałych lektur i wspaniałych wakacji!

Do zobaczenia za rok na VII Powiatowej Grze Czytelniczej!

CENTRALNE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (APD, CAPD) – diagnoza i terapia

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli wspomagających szkół powiatu jaworskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się dnia 30.05.2023 r. o godzinie 15.00 (sala konferencyjna)

Temat: „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD, CAPD)
 – diagnoza i terapia.

Osoba prowadząca:

Marta Rodziewicz –  logopeda dyplomowany ze specjalnością neurologopedia, provider Newuroflow.

Katarzyna Cygan – surdologopeda, protetyk słuchu, koordynator projektu APD.

Swój udział prosimy zgłaszać na adres sekretariat@pore-jawor.pl  lub telefonicznie (76) 729 – 19 – 24.

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 17 maja 2023 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej PORE w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

  1. VI Powiatowa Gra Czytelnicza – sprawy organizacyjne .
  2. #TataTeżCzyta – nowa akcja promująca czytanie wśród mężczyzn – jak zachęcić ojców, wujków, dziadków, opiekunów do czytania.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 729 972 033 lub na adres mailowy czytelnia@pore-jawor.pl.

Prowadzący: Małgorzata Kes