NOWA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Witelona w Legnicy. Najlepsza kadra , kompetencje i umiejętności, które otworzą Wam drogę do poznania wielu nowoczesnych metod terapii związanych ze „zmianą” i „rozwojem”.

Nowa oferta PWSZ im. Witelona w Legnicy

„ZNOWU JESTEŚMY RAZEM”,

10 czerwca w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze obyło się spotkanie wszystkich Pedagogów i Psychologów szkół powiatu jaworskiego w związku z bezpiecznym i wspierającym powrotem uczniów do szkół.
MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań skierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznych, aby  w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli- zorganizowali działania ułatwiające powrót do szkoły.
Dlatego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wypracowała dziś z pedagogami i psychologami szkolnymi Program Zajęć Reintegracyjnych pt. „ZNOWU JESTEŚMY RAZEM”, który będzie realizowany we wszystkich szkołach przy współpracy z Pracownikami pedagogicznymi poradni. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzą także w szkołach warsztaty dla rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną. Zaplanowane działania będą kontynuowane również w szkołach we wrześniu.
Aby się do tych działań rzetelnie i merytorycznie przygotować, wszyscy zebrani dziś w sali konferencyjnej PORE w Jaworze szkolili się z z nowych interwencji kryzysowych czy też zajęć integrujących po nowemu zespół klasowy.


W poradni psychologiczno – pedagogicznej ponadto zostali wytypowani pracownicy merytorycznych, którzy pod swoją opiekę wezmą konkretne szkoły i zadbają o realizację w nich tego programu.
Dyrektor PORE w Jaworze Dorocie Domińskiej-Werbel zależy, aby dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie byli świadomi, że mogą liczyć na  pomoc poradni.
Przypominamy, że poradnia jest  otwarta i intensywnie pracuje bezpośrednio z uczniami i rodzicami, zatem zapraszamy do składania wniosków na badania czy też inne formy wsparcia bezpośrednio w budynku poradni. 

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia,  które odbędzie się 10 czerwca 2021 r.  o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze.

Porządek spotkania:

  • Wspomaganie działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
  • Świetlica Terapeutyczna- jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji  nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy – autyzm, ZA, mutyzm selektywny – ilość dzieci w placówkach).
  • Refleksje nt. zdalnego nauczania.
  • Tematyka spotkań/szkoleń na rok 2021/22 (od września).
  • Sprawy różne.
  • Wnioski. 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy: Bogumiła Sokołowska i Ewa Suchecka