Aktualności


SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w PORE w JAWORZE


Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 kwietnia poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze zostaje przekształcona w specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) oraz na wniosek Starosty Jaworskiego, pana Stanisława Laskowskiego, działając z upoważnienia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pani Małgorzata Sandecka, wskazała Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaworze, wchodzącą w skład Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze, do powoływania zespołów orzekających do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci autyzmem zamieszkałych lub będących uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Jaworskiego od dnia 24 kwietnia 2017 r.


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel


Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć

w przyszłość.


życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy

Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze


POLSKA NA NIEBIESKO
2 KWIETNIA
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU


W tym roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” wraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, wspólnie z rodzinami, pracownikami PORE, znajomymi i przyjaciółmi przyłączyło się do Ogólnopolskiej akcji.

Dzięki zaangażowaniu właścicieli „Słoneczna”(Państwo Karolina i Maciej Wójciccy), mogliśmy „zaświecić” na Jaworniku. Pomysł oświetlenia terenu rekreacji w Jaworze pojawił się w trakcie spotkania Stowarzyszenia i Grupy Wsparcia, gdy rodzice opowiadali jak trudno jest funkcjonować ich dzieciom w „tłumie i hałasie”. To właściwie dla nich świeciliśmy i chcieliśmy aby czynnie w tym wydarzeniu uczestniczyli. Teren okazał się odpowiedni, każdy tam znalazł swoje miejsce i czuł się bezpiecznie – BYŁ SOBĄ!

XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się 24 marca w auli PCKZ i U w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski.

Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2017/2018.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki nim, oprócz gimnazjalistów, również młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną. Targi odwiedziło około 800 osób.

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
MISTRZ ORTOGRAFII


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

CELE KONKURSU:
 • Propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej.
 • Szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego.
 • Wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego w II kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
ORGANIZATOR:
 • Katarzyna Lewszyk - doradca metodyczny PORE w Jaworze.
XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza 24 marca 2017 r. w godz. 9.00-13.00 na XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30 a (dojazd do AULI od ul. Dworcowej).


W programie przede wszystkim prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, szkół wyższych oraz oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018


PATRONAT HONOROWY:

Dolnośląski Kurator Oświaty

Starosta Jaworski

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 2 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (II Powiatowa Gra Czytelnicza).
2. Pytania do gry.
3. Nagrody. Sponsorzy. Spotkanie ze sponsorem (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy).

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba

II POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarzez szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w II Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
 • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.
Uczestnicy
 • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 3 osoby , utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.
Miejsce i termin gry:
 • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
 • Termin gry: 27 kwietnia 2017 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Regulamin II Powiatowej Gry Czytelniczej.
2. Konkurs plastyczny na ilustracje do książki "Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke.
3. Przebieg gry, punktacja oraz pytania do Gry.
4. Nagrody i sponsorzy.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie wyników badań nt. Bezpieczeństwo w szkole - Ankiety
2. Dyskusja
3. Mutyzm Selektywny
4. Sprawy różne
5. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl, telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa SucheckaBEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Podczas dzisiejszych zajęć warsztatowych uczniowie klasy 2 s ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze - wychowawca Pani Anita Demczak- dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z sieci oraz kształtowali prawidłowe postawy.

A wszystko to podczas warsztatów prowadzonych przez Panią Hannę Jaszczuk (psycholog PORE) - "Kultura i szacunek nie tylko od święta" i Pana Tomasza Marzęckiego (pedagog PORE) -"Bezpieczeństwo w sieci".

Zapraszamy wszystkie klasy powiatu jaworskiego do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć warsztatowych a klasie 2 s i Pani Anicie Demczak dziękujemy za odwiedziny i wspólną owocna pracę warsztatową.


DOBRE WYCHOWANIE WIERSZEM

W czwartek, a dokładnie 12 stycznia dzieci z przedszkola Niepublicznego Prymusek w Jaworze uczestniczyły w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy z nauczycielami i dyrekcją przedszkola. Tytuł konkursu: "Dobre wychowanie wierszem".
ZAPRASZAMY NA JAWORSKI RYNEK!

Właśnie rozpoczał się II Jaworski Jarmark Bożonarodzeniowy.

Szczególnie zapraszamy do stoiska Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty ", którego siedziba mieści się w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Na stoisku znajdziecie Państwo m.in. bombki, świąteczne słodkości i pamiątki.
Produkty idealne na prezenty dla bliskich!

Jarmark czynny do niedzieli.

JAWORSKIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWE NAGRODZONE

W czwartek 15 grudnia w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 14 edycji konkursu na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową.
Konkurs organizowany jest co roku przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Jaworze przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.
W konkursie udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym z całego powiatu jaworskiego. Do wykonywania szopek zaangażowani zostają wszyscy członkowie rodzin.

Najciekawszą szopkę bożonarodzeniową wykonali:
I miejsce - Piotr, Szymon, Beata i Artur Najman
II miejsce - Miłosz Grudke z mamą oraz Fabian Hołyński z rodzicami
II miejsce - Albert i Borys Szczepańscy z babcią oraz Julia Antecka

Wyróżnienia otrzymali: Tosia Wilk z rodzicami, dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze, Wiktoria Gudanowicz i Marcjanna Niedźwiedzka, Dominik Reczuch z mamą Martą i Julia Enkisz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu kreatywności, pomysłowości oraz pracowitości - dzięki Wam magia świąt już zaczyna działać.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy szopek w Muzeum Regionalnym w Jaworze!


PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


W dniu 8 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze spotkali się pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych powiatu jaworskiego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, która przedstawiła raport z badań losów absolwentów szkół gimnazjalnych powiatu jaworskiego. Pani Naczelnik zachęciła zebranych nauczycieli do monitorowania losów absolwentów.

Dziękujemy wszystkich zebranych za udział i zapraszamy na kolejne spotkania w Nowym Roku.
POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

2 grudnia 2016 r. w PCKZiU Jaworze odbył się IX Powiatowy Konkurs Czytania ze Zrozumieniem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Celem tego konkursu jest doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyłonienie Mistrza Powiatu Jaworskiego w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Do dziewiątej edycji Powiatowego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem zgłosiło się 8 szkół powiatu jaworskiego ...

NAUKA CZYTANIA I PISANIA W KLASIE "0" W PRZEDSZKOLU

6 grudnia zakończyło się szkolenie 32 nauczycieli pracuj±cych z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi w przedszkolach. Podczas szkolenia nauczyciele poznawali metody uczenia czytania i pisania w przedszkolu a także poznawali metodykę wprowadzenia liter do czytania i pisania.

Szkolenie przeprowadziła Pani dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny - nauczyciel akademicki, logopeda dyplomowany, polonista oraz doktor nauk humanistycznych.

Zapraszamy do regularnego przeglądania naszej strony i zapoznawania się z ofertą szkoleń i kursów prowadzonych w naszym Ośrodku.


ODWIEDZIŁ NAS ŚW. MIKOŁAJ

Święty Mikołaju
Na Ciebie czekamy
Przez okno zmarznięte
Ciągle wyglądamy


We wtorek 6 grudnia rozbłysły światełka na naszej choince w PORE ku uciesze w szystkich dzieci odwiedzających nasz Ośrodek. Mimo braku białego puchu moc św. Mikołaja jest już z nami!

KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do książki
"Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke


Nauczyciele bibliotekarze bibliotekarze szkół powiatu jaworskiego oraz Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza uczniów klas I-III ze wszystkich szkół powiatu jaworskiego do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do książki "Z piaskownicy w świat" Grzegorza Kasdepke.

Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej, promocja czytelnictwa wsród uczniów, oraz zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 08 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Zatwierdzenie harmonogramu szkoleń na rok 1016/2017.
2. Konferencja naukowo - szkoleniowa pt. "Niech gadają", Mutyzm Wybiórczy - omówienie zagadnień.
3. Omówienie specyfiki przeprowadzenia ankiet wśród uczniów "Bezpieczeństwo w szkole" i "Preferencje         zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych", Pani naczelnik Beata Janas.
4. Sprawy różne. 
5. Wnioski.

Bardzo prosimy o potraktowanie spotkania priorytetowo i potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24 , 
adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl,
telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
1. Odpowiedzialność materialna za lokal i zbiory.
2. Dokumentacja w bibliotece szkolnej i pedagogicznej.
3. II Powiatowa Gra Czytelnicza: regulamin.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba
NAUKA CZYTANIA I PISANIA W KLASIE "0" W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:
"Nauka czytania i pisania w klasie "0" w przedszkolu" (zmiany MEN w 2016 r.).

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. 

Cel szkolenia:
- poznanie metod uczenia czytania i pisania w przedszkolu
- poznanie metodyki wprowadzenia liter do czytania i pisania

Organizacja szkolenia:
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
Terminy spotkań: 29.11.2016 (wtorek) od godz. 15.00, 6.12.2016 (wtorek) od godz. 15.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 21 listopada 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

Prowadzący: dr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny - wykładowca PWSZ im. Witelona w Legnicy, logopeda dyplomowany, polonista


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel

KONCERT CHARYTATYWNY
PANI MONIKI KUSZYŃSKIEJ

Dnia 06.11.2016 r. o godz. 17.00 w ECMENIE odbył Charytatywny Koncert w wykonaniu Moniki Kuszyńskiej na rzecz dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym zorganizowany przez rodziców ze Stowarzyszenia „budujemy Mosty” – działającego przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

W to wyjątkowe popołudnie na zaproszenie rodziców odpowiedziało wielu wspaniałych ludzi o otwartych sercach. Wśród nich włodarze pięknej ziemi jaworskiej a także przedstawiciele sąsiednich gmin.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uruchomienie wszelkich możliwych starań zmierzających do utworzenia na terenie Jawora świetlicy Terapeutycznej, w której dzieci ze stowarzyszenia znajdą bezpieczną przystań i możliwości dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie działa od 2 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, wspierane jest przez psychologów i pedagogów z naszego ośrodka.

Organizatorzy serdecznie dziękują ludziom dobrego serca, bo dzięki nim plany utworzenia świetlicy Terapeutycznej zaczęły się realizować.

KONCERT CHARYTATYWNY
PANI MONIKI KUSZYŃSKIEJ

Rodzice z Grupy Wsparcia, Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty" oraz wspierający ich Ludzie z Otwartymi Sercami mają ogromny zaszczyt zaprosić Wszystkich mieszkańców Gminy Jawor i Powiatu Jaworskiego na Koncert charytatywny w wykonaniu Pani Moniki Kuszyńskiej, który odbędzie się 6 listopada 2016 roku o godzinie 17.00 w ECMEN, w Jaworze.

Organizacji koncertu przyświeca szczytny cel - zbiórka środków na utworzenie w naszym mieście świetlicy Terapeutycznej, w której dzieci potrzebujące pomocy i wsparcia, a przede wszystkim dzieci ze spektrum autystycznego znalazły by bezpieczną przystań i możliwości dalszego rozwoju.

Nie mamy biletów, tylko cegiełki, które są upoważnieniem do wstępu na koncert. Cena - od 30 zł. Wrażenia artystyczne gwarantuje obecność wspaniałej artystki, jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Przybycie na koncert i wsparcie tak ważnego przedsięwzięcia będzie dla organizatorów ogromną pomocą finansową, ale przede wszystkim solidarnością, w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci tylko trochę inaczej poznających świat.

Cegiełki są do nabycia: w Kręgielni 13, ul. Kościuszki 13, w Słonecznej, ul. Myśliborska 27 - Jawornik,w Hurtowni "Beta", ul. Poniatowskiego 22 i ECMEN, ul. Parkowa 5 - (także przed koncertem).


DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
powiatu jaworskiego


Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania :
1. Współpraca z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2016/2017.
2. Przedstawienie oferty PORE w Jaworze.
3. Przedstawienie projektu programu wspomagania szkół i placówek w powiecie jaworskim.

Przewidziany czas spotkania: 2 godz.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz Urzędu Miasta w Jaworze.

Z poważaniem
Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel


Nauczyciele bibliotekarze
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 26 października 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
1. Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
2. II Powiatowa Gra Czytelnicza : organizatorzy, uczestnicy, zasady oraz przebieg gry, punktacja, nagrody.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
1. Małgorzata Kes
2. Maria Anna Szuba


AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA


Wszystkich zainteresowanych awansem zawodowym nauczycieli serdeczne zapraszamy na indywidualne konsultacje.

doradca metodyczny
Katarzyna Lewszyk
tel. 609 083 432
e-mail: lewszykk@wp.plPEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego
- spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracyi Samokształcenia, które odbędzie się 13 października 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:

1.Ustalenie harmonogramu i tematyki szkoleń na rok 1016/2017. Prosimy jak zwykle o przygotowanie tematów. Można wysłać wcześniej na pocztę: efcias3@o2.pl.

2.Sprawy różne

3.Wnioski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl lun efcias3@o2.pl

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka
OFERTA
Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze
na rok szkolny 2016/2017


Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z oferty przygotowanej przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.
Jednocześnie informujemy, że na początku roku szkolnego może ona jeszcze ulec modyfikacji. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.plGALA LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH

15 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w auli I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze - Ewa Bering dokonała oficjalnego otwarcia ósmej już GALI LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH.

Na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2015/2016 przybyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaworze, wójtowie gmin powiatu jaworskiego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, koordynatorzy sportu oraz rodzice i opiekunowie...Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 

ma zaszczyt zaprosić

LAUREATÓW KONKURSÓW,  NAUCZYCIELI, OPIEKUNÓW ORAZ  RODZICÓW

na 

 

GALĘ LAUREATÓW KONKURSÓW POWIATOWYCH

która odbędzie się  

15 CZERWCA 2016 r. o godz. 11.00

w Auli I  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Jaworze

przy ul. Kościuszki 8


 

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
POWIATU JAWORSKIEGO


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11. 

Program spotkania:
 • Podsumowanie I Powiatowej Gry Czytelniczej
Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba

PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 9 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?.
 • Sposoby, metody, techniki. (Praca warsztatowa)
 • Propozycje tematów spotkań na rok szkolny 2016/2017
 • Sprawy różne
 • Wnioski.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka

LOGOPEDZI,
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Zapraszamy na spotkanie JAWORSKIEGO KOŁA LOGOPEDÓW które odbędzie się 6 czerwca 2016 roku o godzinie 13.30 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Piłsudskiego 11 w Jaworze.

Temat spotkania:
Opóźniony rozwój mowy - moje metody, sposoby, techniki oraz stosowane materiały i pomoce w terapii.

Będziemy rozmawiać o opóźnionym rozwoju mowy, o trudnościach z jakimi się spotykamy w terapii - prosimy o zaprezentowanie pomocy logopedycznych stosowanych w pracy z dzieckiem z ORM oraz przywiezienie najnowszych pomocy i materiałów, jakie posiadamy i stosujemy w terapii logopedycznej (niekoniecznie związanych z ORM - nowości).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa (76 729 19 24).

Prowadzące:
Kornela Piątkowska-Kwapisz
Elżbieta Sowińska

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURASACH

 • VIII POWIATOWY KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA GIMNAZJALISTÓW
  - Etap powiatowy: 18.05.2016 r. godz. 12.30
  - Miejsce: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60 (I piętro)

 • POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY GIMNAZJALISTÓW
  - Etap powiatowy: 19.05.2016 r. godz. 10.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • XVI POWIATOWY KONKURS "MISTRZ ORTOGRAFII" DLA UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  - Etap powiatowy: 20.05.2016 r. godz.10.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • XII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  - Etap powiatowy: 24.05.2016 r. godz. 9.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
  - Etap powiatowy: 25.05.2016 r. godz. 12.30
  - Miejsce: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60 ( I piętro)

 • IX POWIATOWEGO KONKURSU "ZNAM FLORĘ POLSKI - DRZEWA I KRZEWY"
  - Etap powiatowy: 02.06.2016 r. godz. 12.00
  - Miejsce: Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze (sala konferencyjna)

 • I POWIATOWA GRA CZYTELNICZA
  - Etap powiatowy: 03.06.2016 r. godz. 9.00

 
NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
powiatu jaworskiego


Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 maja 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:
Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne dotyczące I Powiatowej Gry Terenowej.

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Prowadzący:
Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


PEDAGODZY I PSYCHOLODZY
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
 • Wspieranie, wspomaganie i doskonalenie pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe wyzwania…
 • Dziecko,(uczeń) z Mutyzmem selektywnym, Autyzmem, Zespołem Aspergera, i ADHD w przedszkolu i szkole - "Rola pedagoga, psychologa szkolnego i nauczyciela wspomagającego - pomoc dla dziecka i jego rodziny"
 • Jak pracować i jak wspierać dziecko - ucznia…- Mutyzm selektywny, Autyzm, Zespół Aspergera..,(regulacje prawne).
 • Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - analiza wydanych orzeczeń i opinii o potrzebie…., oraz opinii w sprawie….(szczegółowe omówienie).
 • Sprawy różne
 • Wnioski.
Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
- tel. 76 729 19 24
- adres e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl
- telefon 604 563 821

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa SucheckaJAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH KONFLIKTÓW SZKOLNYCH?
Kontrolowanie i redukowanie złości w relacji nauczyciel - uczeń


 • Adresaci szkolenia:
  - nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.
 • Zagadnienia:
  1. Opanowanie przez nauczycieli podstawowych technik kontroli złości:
  - ak skutecznie utrzymać wysoki poziom samokontroli w klasie?
  - jak pomóc uczniom panować nad emocjami w trakcie zajęć lekcyjnych (techniki umysłowe, fizjologiczne, behawioralne).
  2. Budowanie z uczniami indywidualnych planów radzenia sobie ze złoącią z uwzględnieniem predyspozycji intelektualnych i temperamentu.
  3. Poznanie programu H.M. Kellner " Pod kontrolą" i programu J. Larsona " Najpierw pomyśl" umożliwiającego prowadzenie treningu kontroli złości w grupie szkolnej (omówienie poszczególnych sesji - materiały i ćwiczenia).
  4. Diagnozowanie zachowanie afektywnych uczniów metodą N. Rappaport i J. Minahan - analiza kodu zachowania ABC.
 • Organizacja szkolenia:
  - Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy) - Termin: 12 maja 2016 r. godz. 14.00 - 18.00 (5 godz. dydaktycznych) - Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna) - Termin zgłoszenia: do 28 kwietnia 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
 • Prowadzący:
  - Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność - resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele - 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości "Pod kontrolą" wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosuj±cy metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.
 • Metody: - wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe - arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych - przykłady uczestników.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

1 kwietnia 2016 r. w Auli PCKZ i U w Jaworze odbyły się XIV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze. Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2016/2017.
POLSKA NA NIEBIESKO
2 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU


Cała Polska świeciła na niebiesko dla dzieci z autyzmem. W akcji wzięło udział parę tysięcy osób, kilkaset instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, fundacji, stowarzyszeń oraz firm.
Przyłączyło się również Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym "Budujemy Mosty", które swoją siedzibę ma w PORE, przy ul. Piłsudskie 11 w Jaworze.NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Na spotkaniu zostaną poruszone sprawy organizacyjne dotyczące I Powiatowej Gry Terenowej.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza na

XIV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE 
1 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00-13.00


AULA Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
przy ul. Wrocławskiej 30 a (dojazd do AULI od ul. Dworcowej)
 • W programie przede wszystkim prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego, szkół wyższych oraz oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017
 • Uroczystość uświetnią występy młodzieży szkół powiatu jaworskiego.
 • PATRONAT HONOROWY: Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Starosta Jaworski
KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH - zmiana terminu

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze informuje o zmianie terminów kursu KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Nowy termin:
 • 31 marca (czwartek) godz. 14.00
 • 4 kwietnia (poniedziałek) godz. 14.00

Koszt kursu również uległ zmianie i wynosi 90 zł za osobę.

Serdecznie zapraszamy
I POWIATOWA GRA CZYTELNICZA

PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarze ze szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w I Powiatowej Grze Czytelniczej.

Cele gry:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
 • Poznanie przez uczestników gry różnych bibliotek w powiecie jaworskim.
Uczestnicy
 • Do gry zapraszamy drużyny liczące maksymalnie 4 osoby, utworzone przez młodzież szkolną ze szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jaworskiego.
Miejsce i termin gry:
 • Gra odbędzie się na terenie miasta Jawor.
 • Termin gry: 3 czerwca 2016 r.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!

P.S.
Regulmani I Powiatowj Gry Terenowej do pobrania poniżej
KONKURS PLASTYCZNY
na ilustracje do kiążek z serii "Zaopiekuj się mną" Holly Weeb


PORE w Jaworze oraz nauczyciele-bibliotekarzez szkół powiatu jaworskiego zapraszają do udziałi w konkursie plastycznym na ilustracje do książek z serii Zaopiekuj się mną Holly Weeb.

Cele konkursu:
 • Popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 • Promocja czytelnictwa wśród uczniów.
 • Zdobywanie wiedzy poprzez zabawę.
Uczestnicy
 • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych powiatu jaworskiego.

Serdeczie zapraszamy do zabawy!!!

P.S.
Regulmani konkursu do pobrania poniżej

II KONFERENCJA
DZIECKO SZCZEGÓLNEJ TROSKI W GABINECIE LEKARZA POZ


"Gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat"
dr. Janusz Korczak

…taki cytat był myśla przewodnią II Konferencji n.t. "DZIECKO SZCZEGÓLNEJ TROSKI W GABINECIE LEKARZA POZ", której pomysłodawcą i organizatorem była Pani dr n. med. Czesława Bigus - Hołubowicz - pediatra, neonatolog, lekarz rodzinny, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.


KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do udziału w kursie nt: "Kierownik wycieczek szkolnych" - 10 godz. dydaktycznych
 • Cel: wyposażenie nauczycieli w umiejętności i kwalifikacje do organizowania i kierowania wycieczkami szkolnymi
 • Adresaci: nauczyciele, wychowawcy placówek oświatowych
 • Koszt kursu: 110 zł za osobę
 • Termin: 14 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
  21 marca 2016 r. (poniedziałek) od godz. 14.00
 • Prowadzący: Jan Lewandowski - konsultant DODN w Legnicy
 • Miejsce: PORE w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11 (sala konferencyjna)
 • Termin zgłoszenia: do 7 marca 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
 • Informacje nt. uregulowania opłaty zostaną przekazane po zebraniu grupy.
Serdeczie zapraszamy!

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze
Ewa Bering
                      ZAPROSZENIE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza do wzięcia udziału

w XIV Powiatowych Targach Edukacyjnych,

które odbędą się  1 kwietnia 2016 r. w godz. 9.00 – 13.00

w AULI Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Jaworze

przy ul. Wrocławskiej 30 a  (dojazd do AULI od ul. Dworcowej)

Adresaci:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych III, rodzice, nauczyciele placówek oświatowych, zainteresowani

 

Cel:

                  prezentacje dorobku szkół ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego oraz szkół wyższych

możliwość zapoznania się z ofertą szkół  wyższych i ponadgimnazjalnych
    wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy z nauczycielami, szkołami i wystawcami

 

 

 

W tym dniu planowane są DNI OTWARTE w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu jaworskiego.

 

 

                                                  Serdecznie zapraszam
                                                                    p.o. Dyrektor PORE w Jaworze

                                                                        Ewa BeringAPEL KURATORA OŚWIATY – styczeń 2016

Szanowni Państwo MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA

Już siódmy rok organizujemy wspólnie z TVP Wrocław akcję ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą – MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Dla uczniów dolnośląskich szkół jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania historii swoich rodzin, ale również historii naszego narodu. W ubiegłym roku 800 wolontariuszy pracowało podczas wakacji na Ukrainie przy porządkowaniu kresowych nekropolii, prawie 200 tysięcy młodych ludzi przekazało na ten cel jedną symboliczną złotówkę. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników. Przed nami kolejna narodowa wyprawa . Już 2 lipca br. Ponad 900 młodych Dolnoślązaków wyjedzie do pracy na 90 cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Tarnopola, na Wołyniu i Podolu. Powrót 12 lipca 2016. Rozpoczynamy zbiórkę symbolicznych złotówek, które można wpłacać do 10 maja na charytatywne konto akcji. Jest to konto Fundacji Studio Wschód 53-676 Wrocław ul Sokolnicza 5/13. 40 1540 1030 2103 7457 2565 0001 KRS 0000228551 Informacje na temat akcji, lista wpłacających, reportaże STUDIA WSCHÓD - na stronie internetowej www.studiowschod.org.pl i na stronie www.studiowschod.pl Wszyscy spotykamy się na wrocławskim rynku 20 maja – w piątek o godz. 14 00 na koncercie podsumowującym przygotowania do tegorocznej akcji. Poczty sztandarowe do uroczystej defilady należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu do 10 maja na adres: j.glowa@kuratorium.wroclaw.pl Informacji na temat wakacyjnego wyjazdu i przebiegu akcji udziela Grażyna Orłowska – Sondej z TVP Wrocław tel. 605 605 734 e-mail orlowskasondej@gmail.com
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:

Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu - jak motywować do pokonywania trudności edukacyjnych?

ADRESACI SZKOLENIA:
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych.

CELE SZKOLENIA:
 • Opanowanie przez nauczycieli 6 podstawowych strategii motywowania dzieci do nauki i zmian w zachowaniu,

 • Opanowanie przez nauczycieli umiejętności skutecznego pomagania uczniom w radzeniu sobie z porażkami edukacyjnymi i niepowodzeniami w relacjach z rówieśnikami - stosowanie komunikatów amortyzujących,

 • Opanowanie umiejętności formułowania poleceń motywujących do ucznia, stosowanie motywujących cech informacji zwrotnej,

 • Omówienie i przećwiczenie z nauczycielami metody sentencji (stawianie pytań motywujących, tworzenie listy komunikatów rozwijających motywację ucznia do bycia aktywnym na zajęciach lekcyjnych).
ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Termin: 18 marca 2016 r. godz. 13.00 – 18.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 19 lutego 2016 r.

PROWADZĄCY:
Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność - resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele - 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości "Pod kontrolą" wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA:
 • Atrybucja porażek i sukcesów a demotywowanie uczniów do nauki - koło motywacji.

 • Cechy motywującej informacji zwrotnej.

 • Polecenia motywujące - komunikaty do uczniów amortyzujące niepowodzenia edukacyjne.

 • Budowanie motywacji grupy - komunikaty " doceniam to" i " jestem z tobą"

 • Metoda sentencji - budowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów w procesie uczenia.

 • Badania i metoda D. Premacka - skuteczne motywowanie do wysiłku edukacyjnego.

 • Klasyfikacja strategii motywacyjnych- strategia wartości, nacisku społecznego, dowartościowania, logicznych konsekwencji, korzyści, prośby - skuteczność w kontekście autorytetu nauczyciela.
METODY:
wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe - arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych - przykłady uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMYNauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:

1. „Powiatowa Czytelnicza Gra Terenowa”: organizatorzy, uczestnicy, zasady oraz przebieg gry, punktacja, nagrody.


Prowadzący: Małgorzata Kes, Maria Anna Szuba

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.


Informujemy, że dnia 24.12.2015r. (CZWARTEK)
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
BĘDZIE NIECZYNNY


Szanowni Państwo…
W pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. Jest on okazją do poruszania tematu, który coraz częściej jest obecny nie tylko w mediach, ale również w naszym codziennym życiu. Wzrost liczby dzieci, u których diagnozuje się to zaburzenie oznacza, że w naszym otoczeniu z roku na rok ich przybywa. Stają się nie tylko odległą rzeczywistością, ale także koleżankami lub kolegami z klasy. Nie rzadko ze względu na swoje nietypowe zachowania i specyficzne pojmowanie świata spotykają się z niezrozumieniem, odtrąceniem lub agresją ze strony rówieśników i dorosłych.

Chcąc przybliżyć problemy osób z autyzmem oraz osób z ich otoczenia Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty” ma okazję zaprezentować film „Czarny balonik”.

Seanse odbędą:

 • 1 grudnia 2015 r. (wtorek) w godzinach 15:30-17:30 sali seminaryjnej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze
 • 3 grudnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 30A.
 • 8 grudnia w godzinach 10:00-12:00, w sali „Kina za Rogiem”- Męcinka

Celem projekcji filmu jest m.in. uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem żyjących wśród nas, a jednak często odtrącanych ze względu na swoje nietypowe zachowania Na seanse zapraszamy starszą młodzież i wszystkich zainteresowanych tematem.

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze

Ewa Bering

Zarząd Stowarzyszenia:
Renata Noworól – Sosnowska
Ewa Suchecka

Nauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się

2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego11.

Program spotkania:

 • Czytelnicza gra terenowa – sposób na popularyzację czytelnictwa.

 • Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Prowadzący: Małgorzata Kes, Maria Anna Szuba

Proszę o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu z zakresu technik wspomagających procesy uczenia:

„Accelarated Learning - Jak zwiększyć skuteczność uczenia i uczenia się?”

SZKOLENIE KIEROWANE JEST DO:

nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych zainteresowanych doskonaleniem własnego warsztatu pracy oraz rozwojem zawodowym i osobistym.

CELE SZKOLENIA:

Uskutecznienie procesu uczenia (się) poprzez wykształcenie odpowiednich umiejętności intelektualnych, nabycia wiedzy na temat metod skutecznego nauczania, uczenia się oraz rozwijanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik szybkiego uczenia się i zastosowania ich w nauce i życiu codziennym

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Koszt szkolenia: 140 zł od osoby (przy grupie 15 osobowej) (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)

Termin:                    4 grudnia 2015 r. od godz. 12.00
Liczba godzin:         8 godz. dydaktycznych
Miejsce:                  PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia:  do 20 listopada 2015 r.

PROWADZĄCY:

Marek Szurawski - ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia; twórca Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Sprawnego Myślenia i Rozwoju, programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu i Otwartych Mistrzostw Polski w tej dziedzinie; autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych, telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: Pamięć. Trening interaktywny, Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski; tłumacz, dziennikarz, szkoleniowiec oraz żeglarz – marynista.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Siedem warunków zwiększenia skuteczności nauczania i uczenia się
 • Rola wyobraźni i twórczych skojarzeń w treningu pamięci
 • Podstawy głównych technik pamięciowych
 • Znaczenie celów życiowych w rozwijaniu pełni potencjału
 • Nowoczesne techniki pracy umysłowej w praktyce
 • Sprawność intelektualna
 • Kreatywność w uczeniu się
 • Zrozumieć siebie jako nauczyciela
 • Zasady Accelarated Learning
 • Największy sekret skutecznego uczenia
 • Jak budzić i podtrzymywać entuzjazm (w sobie i innych)
 • Skuteczna motywacja
 • Jak pracować nad samooceną
 • Jak kroczyć drogą sukcesu
 • Równowaga życiowa. Podstawy mistrzostwa osobistego
 • Autorozwój
 • Podstawy twórczego myślenia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nauczyciele bibliotekarze powiatu jaworskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 28 października 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020.

 • Promocja i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.


Małgorzata Kes
Maria Anna Szuba


Pedagodzy i psycholodzy
placówek oświatowych powiatu jaworskiego


Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów powiatu jaworskiego na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) o godz. 10.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
 • Ustalenie harmonogramu spotkań na rok szkolny 2015/2016.

 • Propozycje tematów szkoleń - proszę przygotować w formie elektronicznej i wysłać na adres e-mail efcias3@o2.pl - (przygotuję roboczy harmonogram, z konkretnymi propozycjami)

 • Dyskusja.

 • Sprawy różne.

 • Wnioski.


Proszę o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie (76 729 19 24) lub na adres e-mail sekretariat@pcpidm-jawor.pl

p.o. Dyrektor PORE w Jaworze
Ewa Bering

Licznik odwiedzin

 • Gości na stronie: 0
 • Odsłon łącznie: 0


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE POWIATU JAWORSKIEGO

Biblioteka Pedagogiczna w Jaworze zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 14.00 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania:
 • Regulamin I Powiatowej Gry Terenowej.
 • Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację do książek z serii "Zaopiekuj się mną" Holly Weeb.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa tel. 76 729 19 24.
Serdecznie zapraszamy!

Małgorzata Kes
Maria Anna SzubaTutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze