OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

W załączeniu przekazujemy plakat i zachęcamy do upowszechnienia informacji w szkołach i placówkach.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

OFERTA POWIATOWEGO OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze. Jednocześnie  informujemy, że może ona ulec modyfikacji uwzględniającej potrzeby szkół i przedszkoli. Przy wyborze tematów należy mieć na uwadze grupę wiekową, do której adresowane są poszczególne zajęcia. Zgłoszenia udziału w wybranej formie prosimy kierować na nasz adres (druk zgłoszeniowy w załączeniu).

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail:sekretariat@pore-jawor.pl>
www.pore-jawor.pl

XVIII POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XVIII  Powiatowe Targi Edukacyjne zostały zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy z Rzemiosłem w ramach Moto Offensive 2021.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,  Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk.

Celem Targów jest zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawią swoje  propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2020/2021.

Dla uczniów klas 8 szkół podstawowych na Targach zaprezentowały się szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu: I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie oraz  Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.

Swoją ofertę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim dla uczniów  i absolwentów szkół ponadpodstawowych zaprezentowały  też  uczelnie wyższe:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Propozycję dla absolwentów szkół przygotowali również: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, Cech Rzemiosł Różnych w Jaworze oraz firmy: Mercedes-Benz Manufacturing Poland i KORPO Sp.z o.o..

 Uczniowie podczas targów mogą doświadczyć bezpośrednich spotkań z uczniami, nauczycielami, jak i dyrekcją każdej z tych szkół, ze studentami i pracownikami uczelni wyższych, zapoznać się  z kierunkami kształcenia i ofertą zajęć pozalekcyjnych danej placówki. Targi cieszą się co roku dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 

Targi Edukacyjne w tym roku urozmaici prezentacja szkolnictwa zawodowego – dualnego, wiedzy i zawodów technicznych oraz prezentacja dokształcania w tym zakresie.

W czasie trwania Targów można było posilić się przygotowanym przez organizatorów poczęstunkiem, którzy wsparli hojnie piekarze jaworscy: Ryszard Tabor, Stanisław Furtak oraz sponsor główny Jaworowy Zdrój.