ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NA FINISZU!!!

1 września w godzinach porannych prace przy nowym lokum Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem przy ul. Zamkowej 5 ruszyły pełną parą. To efekt wielu akcji wolontariackich i charytatywnych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Budujemy Mosty” i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze na terenie naszego miasta Jawora (np. „Niebieska Nadzieja”, „Niebieski Ogród”).

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym „Budujemy Mosty”, które rozpoczęło swoją działalność w dniu 2 kwietnia 2015 roku z inicjatywy 17 członków założycieli. Obecnie członków jest 25, (z Grupą Wsparcia – 39). Skupia rodziców dzieci dotkniętych Autyzmem, Zespołem Aspergera oraz Mutyzmem Selektywnym, a także specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, lekarze), którzy udzielają dzieciom i rodzicom wszechstronnej fachowej pomocy. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie systematycznie raz w miesiącu odbywają się spotkania. Przy Stowarzyszeniu działa Grupa wsparcia dla rodziców a w tym roku szkolnym rusza właśnie Świetlica Terapeutyczna na ul. Zamkowej.

Liczba dzieci ciągle rośnie i ciągle czekamy na następne (jesteśmy lokalowo i finansowo na to gotowi) – mówią prezesi i członkowie Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”.

Lokalizacja świetlicy służy propagowaniu i przybliżeniu mieszkańcom Jawora problemu społecznego, jakim jest dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a przy okazji zintegruje nas ze środowiskiem i pozwoli dotrzeć do rodzin, które borykają się z tym problemem w samotności.

Serdeczne podziękowania kieruję do Wszystkich Darczyńców! Pragnię wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie wszystkich osób zaangażowanych w akcję: „Niebieska Nadzieja”, „Niebieski Ogród” której byłam współorganizatorem wraz z: Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze, Stowarzyszeniu „Budujemy Mosty” (rodzice i członkowie) oraz Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Jaworze, Bibliotece Miejskiej, właścicielom Kręgielni 13 – Joasi i Krzysztofowi, Policji, Straży Pożarnej i wszystkim, którzy w tak wielu akcjach nas wspierali. Pani Monice Furtak za nowe lokum – idealnie dostosowane do naszych działań terapeutycznych. Dziękuję za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń dotyczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – utworzenie ¦wietlicy Terapeutycznej w Jaworze. Życzę Państwu wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Dorota Domińska-Werbel
dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.