DYREKTORZY, NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ POWIATU JAWORSKIEGO

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I przy ul. Kościuszki 8

Cel spotkania:
Zapoznanie uczestników z materiałami dotyczącymi wdrażania podstawy programowej uzyskanymi podczas szkolenia w DODN we Wrocławiu.

Program:
1. Reforma edukacji 2017. Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym oraz obszarze wychowania i profilaktyki (prezentacja przygotowana przez ORE)
2. Nowa podstawa programowa języka polskiego dla klas IV – VIII szkoły podstawowej (autor: dr hab. Andrzej Waśko)
3. Wybrane zagadnienia nowej podstawy programowej języka polskiego w aspekcie dydaktycznym – szkoła podstawowa (autor: dr Wioletta Kozak)

Spotkanie poprowadzi doradca metodyczny ds. przedmiotów humanistycznych oraz organizacji doradztwa metodycznego i doskonalenia – Katarzyna Lewszyk.

Spotkanie zorganizowane w związku z podpisaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (…) oraz wprowadzaniem zmian w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel