Powiatowy Konkurs Ortograficzny MISTRZ ORTOGRAFII dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:
– propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej
– szerzenie wśród uczniów dbałości o kulturę słowa pisanego
– wyłonienie Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego