I POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Jaworskiego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu, pn. „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego „Chełmy” – celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim”.

CELE KONKURSU:
– wyłonienie Mistrza Ekologii Powiatu Jaworskiego,
– pogłębianie wiedzy z dziedziny ekologii wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
– rozwijanie zainteresowań z zakresu ochrony środowiska,
– wspieranie młodzieży zainteresowanej ekologią.