POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW „DROGI DO WOLNOŚCI”

Cel konkursu:
– Upamiętnienie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
– Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny.
– Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
– Zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.
– Rozwijanie zainteresowań historycznych u uczniów.
– Wspieranie młodzieży uzdolnionej historycznie.