JA NA RYNKU PRACY. MOJE TALENTY I MOJE KOMPETENCJE konkurs fotograficzny

W związku z obchodami ogólnopolskiego tygodnia kariery zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z zakresu doradztwa zawodowego „Ja na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”

CELE KONKURSU: – zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości;
– kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron;
– rozbudzanie aspiracji zawodowych;
– kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji;
– popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery;
– uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody;