PORE PONOWNIE KUŹNIĄ KADR

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze stał się ponownie Kuźnią Kadr dla przyszłych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz pedagogów szkolnych. Wszystko to za sprawą warsztatów studentów I roku studiów licencjackich kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Studentki realizowały w sposób praktyczny zajęcia z przedmiotu: Diagnoza pedagogiczna. Zajęcia praktyczne były odpowiedzią na podpisane Porozumienie o Współpracy między dyrektor PORE w Jaworze dr Dorotą Domińską-Werbel a Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.