PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 22 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Szkolenie nt. „Bezpieczeństwo w Sieci”.
2. Sprawozdanie z realizacji projektu Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawor.
3. Świetlica Terapeutyczna – jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy).
4. Sprawy różne.
5. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka