GIMNASTYKA WYOBRAŹNI METODĄ STORYLINE czyli edukacyjne podchody w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wszyscy chcą, aby zajęcia dla dzieci były nie tylko ciekawe, atrakcyjne i zabawne, ale również pełne treści kształcenia i zgodne z założeniami podstawy programowej.
Na szkolenie prowadzone metodą warsztatową, zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć poznacie Państwo metodę Storyline, która zaliczana jest do metod aktywizujących, gdyż pobudza do samodzielnego działania, rozwija pamięć i myślenie, wyzwala aktywność dzieci (przy czym aktywność dziecka jest zawsze większa od aktywności nauczyciela).
Dzięki pracy tą metodą dzieci są aktywnie zaangażowane w tworzenie całej opowieści, dotyczącej tematu zadanego przez nauczyciela. On sam nie zna odpowiedzi na tzw. pytania kluczowe, zadawane dzieciom, a więc nie wie, jak potoczy się cała opowieść. Sztuka polega na tym, aby tak pokierować przebiegiem wydarzenia, aby dzieci dotarły do prawidłowej odpowiedzi.

Więcej o szkoleniu…

Zgłoszenie