PEDAGODZY I PSYCHOLODZY placówek oświatowych powiatu jaworskiego – spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracyi Samokształcenia, które odbędzie się 13 października 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:

1.Ustalenie harmonogramu i tematyki szkoleń na rok 1016/2017. Prosimy jak zwykle o przygotowanie tematów. Można wysłać wcześniej na pocztę: efcias3@o2.pl.

2.Sprawy różne

3.Wnioski.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor
sekretariat tel/fax: (76) 729 19 24
e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl lun efcias3@o2.pl

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka