AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Wszystkich zainteresowanych awansem zawodowym nauczycieli serdeczne zapraszamy na indywidualne konsultacje.

doradca metodyczny
Katarzyna Lewszyk
tel. 609 083 432
e-mail: lewszykk@wp.pl