PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Rola wychowawcy i nauczyciela wspomagającego w przedszkolu i w szkole.
2. Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego?
3. Jaką dokumentację powinien prowadzić?
4. Propozycje szkoleń i zagadnień na rok 2018/ 2019 (najlepiej w formie elektronicznej na adres e – mail koordynatora: Ewa Suchecka).
5. Sprawy różne.
6. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka