DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POWIATU JAWORSKIEGO

Zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 10 października 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 11.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zadania nauczyciela wspomagającego.
2. Orzeczenia i opinie – wnioski i spostrzeżenia.
3. Formy wsparcia proponowane przez PORE w roku szkolnym 2018/2019.
4. Sprawy różne.

Przewidziany czas spotkania: 1,5 godz.

Z poważaniem
Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel