PEDAGODZY I PSYCHOLODZY placówek oświatowych powiatu jaworskiego

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:

  • Wspieranie, wspomaganie i doskonalenie pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe wyzwania…
  • Dziecko,(uczeń) z Mutyzmem selektywnym, Autyzmem, Zespołem Aspergera, i ADHD w przedszkolu i szkole – „Rola pedagoga, psychologa szkolnego i nauczyciela wspomagającego – pomoc dla dziecka i jego rodziny”
  • Jak pracować i jak wspierać dziecko – ucznia…- Mutyzm selektywny, Autyzm, Zespół Aspergera..,(regulacje prawne).
  • Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – analiza wydanych orzeczeń i opinii o potrzebie…., oraz opinii w sprawie….(szczegółowe omówienie).
  • Sprawy różne
  • Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa:
– tel. 76 729 19 24
– adres e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl
– telefon 604 563 821

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka