JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJACH KONFLIKTÓW SZKOLNYCH?

Kontrolowanie i redukowanie złości w relacji nauczyciel – uczeń

 • Adresaci szkolenia:
  – nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.
 • Zagadnienia:
  1. Opanowanie przez nauczycieli podstawowych technik kontroli złości:
  – ak skutecznie utrzymać wysoki poziom samokontroli w klasie?
  – jak pomóc uczniom panować nad emocjami w trakcie zajęć lekcyjnych (techniki umysłowe, fizjologiczne, behawioralne).
  2. Budowanie z uczniami indywidualnych planów radzenia sobie ze złoącią z uwzględnieniem predyspozycji intelektualnych i temperamentu.
  3. Poznanie programu H.M. Kellner ” Pod kontrolą” i programu J. Larsona ” Najpierw pomyśl” umożliwiającego prowadzenie treningu kontroli złości w grupie szkolnej (omówienie poszczególnych sesji – materiały i ćwiczenia).
  4. Diagnozowanie zachowanie afektywnych uczniów metodą N. Rappaport i J. Minahan – analiza kodu zachowania ABC.
 • Organizacja szkolenia:
  – Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy) – Termin: 12 maja 2016 r. godz. 14.00 – 18.00 (5 godz. dydaktycznych) – Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna) – Termin zgłoszenia: do 28 kwietnia 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)
 • Prowadzący:
  – Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosuj±cy metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.
 • Metody: – wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY