NOWATORSKIE METODY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu: „Nowatorskie metody pracy doradcy zawodowego”.

Szkolenie kierowane jest do:
– doradców zawodowych
– pedagogów szkolnych

Cel szkolenia:
1. Zapoznanie z ofertą nowych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych w doradztwie edukacyjno-zawodowym
2. Poznanie podejścia jakościowego w doradztwie edukacyjno-zawodowym w pracy z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjów oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
3. Prezentacja narzędzia „Kalejdoskop Kariery”; poznanie sposobów jego stosowania w szkole.

Organizacja szkolenia:
1. Koszt szkolenia: 150 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
2. Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
3. Terminy spotkań: 30.11.2017 i 07.12.2017 od godz. 15.00
4. Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
5. Termin zgłoszenia: do 24.11.2017 (karta zgłoszenia w załączniku)
5. Prowadzący: dr Daria Zielińska-Pękał