NAUKA CZYTANIA I PISANIA W KLASIE „0” W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:
„Nauka czytania i pisania w klasie „0” w przedszkolu” (zmiany MEN w 2016 r.).

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli pracujących z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. 

Cel szkolenia:
– poznanie metod uczenia czytania i pisania w przedszkolu
– poznanie metodyki wprowadzenia liter do czytania i pisania

Organizacja szkolenia:
Koszt szkolenia: 100 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Liczba godzin: 10 godz. dydaktycznych
Terminy spotkań: 29.11.2016 (wtorek) od godz. 15.00, 6.12.2016 (wtorek) od godz. 15.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 21 listopada 2016 r. (karta zgłoszenia w załączniku)

Prowadzącydr Wiesława Troszczyńska-Nakonieczny – wykładowca PWSZ im. Witelona w Legnicy, logopeda dyplomowany, polonista


Dyrektor PORE w Jaworze
dr Dorota Domińska-Werbel