KONCERT CHARYTATYWNY PANI MONIKI KUSZYŃSKIEJ

Dnia 06.11.2016 r. o godz. 17.00 w ECMENIE odbył Charytatywny Koncert w wykonaniu Moniki Kuszyńskiej na rzecz dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera i Mutyzmem Selektywnym zorganizowany przez rodziców ze Stowarzyszenia „budujemy Mosty” – działającego przy Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

W to wyjątkowe popołudnie na zaproszenie rodziców odpowiedziało wielu wspaniałych ludzi o otwartych sercach. Wśród nich włodarze pięknej ziemi jaworskiej a także przedstawiciele sąsiednich gmin.

Głównym celem przedsięwzięcia jest uruchomienie wszelkich możliwych starań zmierzających do utworzenia na terenie Jawora świetlicy Terapeutycznej, w której dzieci ze stowarzyszenia znajdą bezpieczną przystań i możliwości dalszego rozwoju.

Stowarzyszenie działa od 2 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze, wspierane jest przez psychologów i pedagogów z naszego ośrodka.

Organizatorzy serdecznie dziękują ludziom dobrego serca, bo dzięki nim plany utworzenia świetlicy Terapeutycznej zaczęły się realizować.