Archiwum miesiąca: styczeń 2024

TRAUMA WCZSENODZIECIĘCA

25 stycznia 2024 r. w poradni psycholoiczno-pedagogicznej odbyło się szkolenie w ramach Sieci Samokształcenia z  pedagogami, pedagogami specjalnymi, psychologami i nauczycielami współorganizującymi  proces  kształcenia  i  wychowania.

Program spotkania:
1. Szkolenie nt. „TRAUMA WCZSENODZIECIĘCA”
• Traumy wczesnodziecięce
• Rozwój traumatyczny
• Kiedy mamy dziecko z traumą – czynniki ryzyka/ niekorzystne dziecięce doświadczenia.
– wymiana doświadczeń.
2. Sprawy różne, wnioski, pytania,
3. Konsultacje indywidualne.

UWAGA CZYTELNICY!

W okresie ferii zimowych (15.01 – 26.01.)
Biblioteka Pedagogiczna czynna będzie
w dni powszednie
od godz. 9.00 do 15.00.
Zapraszamy!

W dniu 15 stycznia biblioteka będzie nieczynna.

„EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH”

Właśnie zakończył się ostatni etap Ministerialnego projektu prowadzonego od 2021-2023 r. w PORE w Jaworze.
Ostatnia „ekipa do zadań specjalnych” zdała raporty i przekazała wyniki badań do Centrali-Uniwersytetu Śląskiego. Cały projekt zakończony jest sukcesem – zostały wypracowane nowoczesne narzędzia do wsparcia dzieci, uczniów  ich rodzin.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegał na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.
Prowadzony był przy współpracy z:
– Ministerstwem Edukacji i Nauki,
– Uniwersytetem Śląskim,
-Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej,
-Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
-Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
-Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz z PORE w Jaworze.

To był wielki zaszczyt uczestniczyć w projekcie o tak wysokiej randze naukowej.
Efekty pracy posłużą latami nauce polskiej i uczniom oraz ich rodzinom z całej Polski.