TRAUMA WCZSENODZIECIĘCA

25 stycznia 2024 r. w poradni psycholoiczno-pedagogicznej odbyło się szkolenie w ramach Sieci Samokształcenia z  pedagogami, pedagogami specjalnymi, psychologami i nauczycielami współorganizującymi  proces  kształcenia  i  wychowania.

Program spotkania:
1. Szkolenie nt. „TRAUMA WCZSENODZIECIĘCA”
• Traumy wczesnodziecięce
• Rozwój traumatyczny
• Kiedy mamy dziecko z traumą – czynniki ryzyka/ niekorzystne dziecięce doświadczenia.
– wymiana doświadczeń.
2. Sprawy różne, wnioski, pytania,
3. Konsultacje indywidualne.