„EKIPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH”

Właśnie zakończył się ostatni etap Ministerialnego projektu prowadzonego od 2021-2023 r. w PORE w Jaworze.
Ostatnia „ekipa do zadań specjalnych” zdała raporty i przekazała wyniki badań do Centrali-Uniwersytetu Śląskiego. Cały projekt zakończony jest sukcesem – zostały wypracowane nowoczesne narzędzia do wsparcia dzieci, uczniów  ich rodzin.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegał na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF.
Prowadzony był przy współpracy z:
– Ministerstwem Edukacji i Nauki,
– Uniwersytetem Śląskim,
-Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej,
-Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
-Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
-Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
oraz z PORE w Jaworze.

To był wielki zaszczyt uczestniczyć w projekcie o tak wysokiej randze naukowej.
Efekty pracy posłużą latami nauce polskiej i uczniom oraz ich rodzinom z całej Polski.