XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

XV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze przy współpracy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze odbyły się 24 marca w auli PCKZ i U w Jaworze.

Po raz kolejny patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Starosta Jaworski Stanisław Laskowski.

Celem Targów było zaprezentowanie uczniom powiatu jaworskiego dorobku oraz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych oraz ofert instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy. Szkoły przedstawiły swoje propozycje kierunków kształcenia na rok szkolny 2017/2018.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki nim, oprócz gimnazjalistów, również młodzież szkół ponadgimnazjalnych mogła zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną. Targi odwiedziło około 800 osób.