Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu:

Motywowanie uczniów do nauki i zmian w zachowaniu – jak motywować do pokonywania trudności edukacyjnych?

ADRESACI SZKOLENIA:
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, zakładów wychowawczych, świetlic środowiskowych.

CELE SZKOLENIA:

 • Opanowanie przez nauczycieli 6 podstawowych strategii motywowania dzieci do nauki i zmian w zachowaniu,
 • Opanowanie przez nauczycieli umiejętności skutecznego pomagania uczniom w radzeniu sobie z porażkami edukacyjnymi i niepowodzeniami w relacjach z rówieśnikami – stosowanie komunikatów amortyzujących,
 • Opanowanie umiejętności formułowania poleceń motywujących do ucznia, stosowanie motywujących cech informacji zwrotnej,
 • Omówienie i przećwiczenie z nauczycielami metody sentencji (stawianie pytań motywujących, tworzenie listy komunikatów rozwijających motywację ucznia do bycia aktywnym na zajęciach lekcyjnych).

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Koszt szkolenia: 80 zł od osoby (informacja nt. wpłaty przekazana będzie po zebraniu grupy)
Termin: 18 marca 2016 r. godz. 13.00 – 18.00
Miejsce: PORE w Jaworze (sala konferencyjna)
Termin zgłoszenia: do 19 lutego 2016 r.

PROWADZĄCY:
Dorota Rzepczyńska mgr pedagogiki specjalnej (specjalność – resocjalizacja), edukator w zakresie szkolenia dorosłych (rodzice, nauczyciele – 13 lat praktyki edukatorskiej), trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (25 lat stażu pracy), stosujący metodę N. Rappaport w diagnozowaniu i budowaniu strategii wychowawczych dla uczniów szczególnie trudnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Atrybucja porażek i sukcesów a demotywowanie uczniów do nauki – koło motywacji.
 • Cechy motywującej informacji zwrotnej.
 • Polecenia motywujące – komunikaty do uczniów amortyzujące niepowodzenia edukacyjne.
 • Budowanie motywacji grupy – komunikaty ” doceniam to” i ” jestem z tobą”
 • Metoda sentencji – budowanie poczucie bezpieczeństwa uczniów w procesie uczenia.
 • Badania i metoda D. Premacka – skuteczne motywowanie do wysiłku edukacyjnego.
 • Klasyfikacja strategii motywacyjnych- strategia wartości, nacisku społecznego, dowartościowania, logicznych konsekwencji, korzyści, prośby – skuteczność w kontekście autorytetu nauczyciela.

METODY:
wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe – arkusze zadaniowe dla każdego uczestnika, modelowanie przez prowadzącego wybranych strategii wychowawczych w konkretnych sytuacjach problemowych – przykłady uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY