POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY dla klas IV-VII szkół podstawowych

23 maja 2018 r. po raz kolejny do rywalizacji o miano Mistrza Ortografii Powiatu Jaworskiego stanęło 18 uczniów szkół podstawowych: SP nr 1w Jaworze, SP nr 5 w Jaworze, ZS w Męcince, SP w Targoszynie, SP w Snowidzy, SP w Paszowicach, SP Piotrowicach i SP w Budziszowie Wielkim. Celem konkursu organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze jest propagowanie znajomości zasad poprawnej pisowni polskiej oraz szerzenie wśród dzieci i młodzieży dbałości o kulturę słowa pisanego.