POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze zapraszają uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w POWIATOWYM KONKURSIE MITOLOGICZNYM.

1.Cele konkursu:
– popularyzacja mitologii Greków i Rzymian jako jednego ze źródeł kultury europejskiej,
– uświadomienie ponadczasowej roli mitologii Greków i Rzymian.

2.Warunki uczestnictwa:
– w konkursie może uczestniczyć każdy uczeń szkoły gimnazjalnej oraz klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej powiatu jaworskiego, który zapozna się z Mitologią Jana Parandowskiego.

3.Przebieg konkursu:
– eliminacje szkolne powinny się odbyć do 02.02.2018 r.
– etap powiatowy odbędzie się 07.02.2018 r.w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o godzinie 12.00