PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO

7 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwój Edukacji w Jaworze spotkali się pedagodzy i psycholodzy w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Porządek spotkania:

1. Jak interpretować nowe przepisy o pomocy psychologiczno –pedagogicznej, zmiany w prawie oświatowym.
2. Edukacja włączająca.
3. Sprawy różne

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka