PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU JAWORSKIEGO

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 19 października 2017 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Zatwierdzenie harmonogramu spotkań na rok 2017/2018
2. Propozycje szkoleń w ramach SWS
3. PNZ – Program Nauki Zachowania (rekomendowany) – Jak się ubiegać i jak wdrażać w szkołach.
4. Dyskusja
5. Sprawy różne
6. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl, tel.604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka