PEDAGODZY I PSYCHOLODZY placówek oświatowych powiatu jaworskiego

W dniu 8 grudnia w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze spotkali się pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych powiatu jaworskiego w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. W spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Janas Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, która przedstawiła raport z badań losów absolwentów szkół gimnazjalnych powiatu jaworskiego. Pani Naczelnik zachęciła zebranych nauczycieli do monitorowania losów absolwentów.

Dziękujemy wszystkich zebranych za udział i zapraszamy na kolejne spotkania w Nowym Roku.