PEDAGODZY I PSYCHOLODZY placówek oświatowych powiatu jaworskiego

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 08 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w PORE w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Zatwierdzenie harmonogramu szkoleń na rok 1016/2017.
2. Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Niech gadają”, Mutyzm Wybiórczy – omówienie zagadnień.
3. Omówienie specyfiki przeprowadzenia ankiet wśród uczniów „Bezpieczeństwo w szkole” i „Preferencje         zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych”, Pani naczelnik Beata Janas.
4. Sprawy różne. 
5. Wnioski.

Bardzo prosimy o potraktowanie spotkania priorytetowo i potwierdzenie uczestnictwa:
tel. 76 729 19 24 , 
adres e-mail PORE lub efcias3@o2.pl,
telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka