PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Seminarium inspirujące pt. „Nauczyciel jako przywódca stada. Budowanie relacji z dziećmi w oparciu o wartości proponowane przez Jaspera Juula”.
2. Na szkoleniu zostaną przedstawione wartości propagowane przez Jaspera Juula i jego współpracowników z Europy, zrzeszonych w ramach Fundacji Familylab, która ma swoje oddziały w wielu krajach Europy i sukcesywnie zyskuje uznanie wśród rodziców, nauczycieli oraz kadry zarządzającej. Jasper Juul jest wybitnym pedagogiem i terapeutą rodzin. Wartości, które przekazuje mają na celu poprawę relacji między ludźmi – opierają się m.in. na koncepcji równiej godności, integralności osobistej, autentyczności w relacjach.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski.

Seminarium poprowadzi Gabriela Lenkiewicz-Mrózek – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, trener metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz trener Sensoplastyki, aktualnie w trakcie szkolenia trenerskiego w Familylab Polska.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka