PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie świąteczne w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 20 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w PORE, w Jaworze (sala konferencyjna).

Porządek spotkania:
1. Podsumowanie działalności świetlicy Terapeutycznej oraz projektu realizowanego w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora”.
2. Nowe koncepcje w psychologii i psychoterapii – Międzynarodowy Kongres psychologów i psychoterapeutów.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail PORE lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka