PEDAGODZY I PSYCHOLODZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów na spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia, które odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Kręgielni 13, w Jaworze przy ul. Kościuszki.

Porządek spotkania:
1. Przedstawienie propozycji organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jaworze.
2. Świetlica Terapeutyczna – jakie potrzeby (proszę o przygotowanie informacji nt. dzieci/uczniów, którzy mogliby się zakwalifikować na zajęcia terapeutyczne w ramach świetlicy).
3. Sprawy różne.
4.W nioski.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: tel. 76 729 19 24, adres e-mail sekretaria@pore-jawor.pl,lub telefon 604 563 821.

Koordynatorzy:
Bogumiła Sokołowska
Ewa Suchecka