Niebieski Ogród

Niebieski Ogród przed Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze zakwitł różnorodnymi roślinami, głownie w kolorze niebieskim.

Wczoraj w popołudniowych godzinach rodzice ze Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”, dyrekcja i pracownicy PORE oraz dzieci pracowali wspólnie dla lokalnej społeczności, poprawy estetyki naszego miasta. Rozpoczęli tym działaniem wielką akcję promującą wiedzę i wsparcie dla rodzin dotkniętych problemem zespołu Aspergera, autyzmu i mutyzmu. Wszystko to w ramach projektu Działaj Lokalnie 2017: „Niebieski ogród – na niebiesko dla Autyzmu” w celu zwiększenia świadomości i integracji społecznej.

Jutro jeszcze staną tablice i zaczynamy projekt mający na celu informowanie o zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz szeroki wachlarz wsparcia dla osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Niebieski Ogród rozpoczyna projekt, który ma na celu aktywację rodziców i dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu do tworzenia wspólnego dobra, miejsca spotkań i wymiany doświadczeń. Projekt poza ogrodem i wspólną pracą fizyczną wspomoże również umiejętności społeczne u dzieci. We wrześniu ruszy grupa wsparcia dla rodziców a dla dzieci zajęcia w świetlicy terapeutycznej kształtujące wiele umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Dziękuję: rodzicom ze Stowarzyszenia „Budujemy Mosty”, pracownikom PORE, członkom naszych rodzin i przede wszystkim dzieciom -wasz wkład jest najcenniejszy.

Ogród dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Folantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Kaczawskiego.


Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze

dr Dorota Domińska-Werbel