MATEMATYKA INACZEJ

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniu: „Matematyka inaczej”.

Szkolenie kierowane jest do:
– nauczycieli pracujących z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel szkolenia:
– przybliżenie metodyki pracy z dziećmi opartej na propozycjach L. Wygockiego
– poznanie możliwości ukształtowania u dziecka umiejętności uczenia się, ze szczególnym odniesieniem do matematyki
– przybliżenie technologii rozwoju dziecka w matematyce.
– metodyka pracy w klasie na lekcjach matematyki.