LOGOPEDZI, NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zapraszamy na spotkanie JAWORSKIEGO KOŁA LOGOPEDÓW które odbędzie się 6 czerwca 2016 roku o godzinie 13.30 (poniedziałek) w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodku Rozwoju Edukacji przy ulicy Piłsudskiego 11 w Jaworze.

Temat spotkania:
Opóźniony rozwój mowy – moje metody, sposoby, techniki oraz stosowane materiały i pomoce w terapii.

Będziemy rozmawiać o opóźnionym rozwoju mowy, o trudnościach z jakimi się spotykamy w terapii – prosimy o zaprezentowanie pomocy logopedycznych stosowanych w pracy z dzieckiem z ORM oraz przywiezienie najnowszych pomocy i materiałów, jakie posiadamy i stosujemy w terapii logopedycznej (niekoniecznie związanych z ORM – nowości).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa (76 729 19 24).

Prowadzące:
Kornela Piątkowska-Kwapisz
Elżbieta Sowińska